Vries Zuid

In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om maximaal 75 woningen die in fases gebouwd gaan worden.

Uit een woningmarktonderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van de gemeente Tynaarlo (augustus 2018) blijkt dat er ruimte is voor woningbouw in Vries Zuid. De gemeente heeft samen met inwoners gewerkt aan een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. In een aantal ontwerpsessies is toegewerkt naar een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbestemmingsplan. 

Stand van zaken

De inzagetermijn van het ontwerp bestemmingsplan is op 3 september verstreken. De ontvangen zienswijzen worden nu beantwoord en verwerkt in een reactienota. De planning is om in november het definitieve bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan aan te bieden aan de gemeenteraad. Naar verwachting kunnen in de eerste helft van 2021 de eerste kavels te koop worden aangeboden.