Lichtbol met energiebesparende tips

Subsidie Lokale Energie-initiatieven

Lokale energie-initiatieven hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Ze dragen bij aan energiedoelstellingen en zorgen voor meer draagvlak voor de energietransitie. Vaak kunnen bewoners meeprofiteren van energieprojecten. De subsidie Lokale Energie-initiatieven vergroot de realisatiekracht van bestaande activiteiten en stimuleert het ontstaan van nieuwe initiatieven.

Wethouder duurzaamheid Jelbrich Peters: ‘Met de lokale energie-initiatieven zijn we in Tynaarlo al goed op weg. We willen bestaande initiatieven nog meer steunen zodat er meer gerealiseerd kan  worden. Dit is nodig omdat vaak het budget ontbreekt om een lokaal energieproject van de grond te krijgen. Met de bijdrage wordt deze drempel weggenomen.’

Gebruik van de subsidie is niet vrijblijvend. Lokale energiecollectieven moeten bij de aanvraag zo duidelijk mogelijk aangeven wat het initiatief oplevert. De initiatieven hebben dan ook bij voorkeur een concreet resultaat. Het maximale subsidiebedrag dat een organisatie jaarlijks kan aanvragen bedraagt 15.000 euro. Meer weten? Bekijk hier de nieuwe uitvoeringsregeling of stuur een email.