Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Lichtbol met energiebesparende tips

Ondernemen

Steeds meer ondernemers willen zelf een bijdrage leveren aan verduurzaming. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht, het biedt ook veel kansen om te innoveren en te groeien. In de gemeente Tynaarlo en provincie Drenthe zijn diverse ontwikkelingen gericht op duurzaam ondernemen. Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) vervult vanuit de provincie een loketfunctie bij vragen over het verduurzamen van het bedrijf. Daarnaast heeft de provincie Drenthe aantrekkelijke leningen en subsidies ontwikkeld voor ondernemers. 

Zon op bedrijfsdaken


In de Regionale Energiestrategie Drenthe zijn concrete doelen voor zon op dak vastgelegd. Om die doelen te behalen wordt ingezet op het optuigen van projecten om zonnepanelen bij dakeigenaren te stimuleren. Gericht op MKB-ondernemers biedt Provincie Drenthe en Ik Ben Drents Ondernemer ondersteuning aan ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen, onder meer via Zon op Dak-adviseur Harald Zegeren. De advisering richt zich op het hele proces van inventarisatie tot realisatie en van het aanvragen van subsidie tot het contact met het netwerkbedrijf. Wil je verduurzamen en is er ruimte beschikbaar op het dak? Neem dan contact op met Harald van Zegeren via harald@ikbendrentsondernemer.nl of bel naar 06 - 53 40 38 57.

Van Bergen Uitvaartassistentie uit Tynaarlo ging na een gesprek met Harald aan de slag met de adviezen. Onderstaande video geeft een indruk van de ervaringen die zijn opgedaan.

Energie Lening Drenthe


De Energie Lening Drenthe is bedoeld om het voor Drentse ondernemers, verenigingen en sportclubs gemakkelijker te maken om te investeren in o.a. energiebesparende en/of energie-opwekkende maatregelen die door vermindering van CO2-uitstoot aantoonbaar bijdragen aan de klimaatdoelstelling van de provincie Drenthe. Wanneer je investeert in bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie, een warmtepompinstallatie of een energiezuinig led-verlichtingssysteem worden je energiekosten direct lager en maak je je bedrijf toekomstbestendig. Daarnaast is de financiering ook te gebruiken voor een waterstofauto, asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen of een duurzaam (isolerend) sedumdak.
Kijk voor meer informatie op Energielening Drenthe 

Subsidie Energiebesparing Drents MKB


De subsidie Energiebesparing Drents MKB is bedoeld voor Drentse ondernemers die energiebesparende maatregelen treffen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten. Ontvang maximaal 40% van de kosten voor energiebesparende maatregelen, tot een maximum van € 30.000,-. Je kunt subsidie krijgen voor isolatie van de gebouwschil en de aanschaf van energiezuinige verlichting, ventilatie en verwarming. Energiezuinige pompen en elektromotoren komen ook in aanmerking voor een subsidie. Zonnepanelen en windmolens vallen buiten de regeling. Alle energiebesparende maatregelen staan in de maatregelenlijst van de subsidie.
Kijk voor meer informatie op Subsidie energiebesparing