Woonwijk achterzijde PBH

Op de achterzijde van de voormalig Prins Bernhardhoeve wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Strootman Landschapsarchitecten ontwerpt hiervoor het plan.

De eerste stap: een stedenbouwkundig programma van eisen

Als eerste stap wordt de ontwikkelrichting vertaald in een zogenoemd Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Kort gezegd is dat het spelregelboekje dat we gebruiken om daarna het concrete ontwerp en het bestemmingsplan te maken. Voor de nieuwe woonwijk is het SPvE in concept klaar. Met daarin in hoofdlijnen de uitgangspunten voor de nieuwe wijk. Denk aan het aantal en het soort woningen, hoe we om willen gaan met verkeer en parkeren en een thema als duurzaamheid.

De Klankbordgroep Zuidlaren

Bij het uitwerken van de plannen vinden we het belangrijk dat inwoners en belanghebbenden worden betrokken. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de Klankbordgroep Zuidlaren. De Klankbordgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden en inwoners en is daarom gevraagd om advies te geven. Eerst op het concept SPvE, maar ook verderop in het ontwerpproces. Op 30 november is het concept SPvE gepresenteerd. De Klankbordgroep heeft haar adviezen inmiddels gedeeld met het College van B&W.

Brede raadpleging

Natuurlijk vragen we niet alleen de Klankbordgroep hoe zij tegen het SPvE aankijken. De afgelopen weken kon iedereen die zich betrokken voelt, reageren op het SPvE. Na deze brede raadpleging wordt gekeken of er op basis van de binnengekomen reacties nog een tweede afspraak met de klankborgroep nodig is. Vervolgens wordt het SPvE voor besluitvorming aangeboden aan het college van B&W en vervolgens aan de gemeenteraad. Die nemen hier in het eerste kwartaal van 2021 een besluit over.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u door ons op de hoogte gehouden worden van de voortgang en ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief en vul het aanmeldformulier in.