Bewonersonderzoek

Eind 2021 is er een bewonersonderzoek afval geweest. Een online vragenlijst waarin inwoners ander andere hun mening konden geven over de huidige afvalinzameling, konden aangeven wat zou helpen om beter te scheiden en hoe ze denken over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inzameling. Het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek vindt u hieronder.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Met de uitkomsten gaat de gemeente aan de slag. In maart kiezen we met ons allen een nieuwe gemeenteraad en die weer de wethouders. Die gaan onder meer met de uitkomsten van het bewonersonderzoek kijken of en hoe het afvalbeleid aangepast moet worden.Met bepaalde uitkomsten, zoals wensen met betrekking tot de informatievoorziening over afval, gaan we meteen aan de slag.

Rapport