Inschrijving woonwagenstandplaats De Wam 10 in Zuidlaren gestart

Vanaf 25 november 2022 kunt u zich inschrijven voor woonwagenstandplaats de Wam 10 in Zuidlaren. De inschrijvingsperiode loopt tot woensdag 14 december 2022, 12.00 uur. Inschrijfformulieren die na woensdag 14 december 2022, 12.00 uur binnenkomen doen niet mee met de loting. De eventuele loting is op donderdag 15 december om 16.00 uur.

Voorwaarden

Woonwagenstandplaats de Wam 10 in Zuidlaren wordt verhuurd door de gemeente. De maandelijkse kale huurprijs is € 394,59 exclusief alle andere kosten, zoals gas, water, elektriciteit enz.

Om u in te kunnen schrijven voor de woonwagenstandplaats, moet u afstammen van woonwagenbewoners en zelf voor een langere periode in een woonwagen gewoond hebben.

Het college van Burgemeester en Wethouders sluit met deze voorwaarden aan bij de opgestelde beleidskaders van het ministerie van Binnenlandse Zaken om woonwagenstandplaatsen beschikbaar te houden voor woonwagenbewoners, waarbij dit beginsel een belangrijke rol speelt. Hoe het college dit heeft vorm gegeven kunt u nalezen in de ‘Inschrijfprocedure huur woonwagenstandplaats de Wam 10 in Zuidlaren’ . U vindt deze procedure bij het tabblad 'Informatie inschrijven' hieronder.

Woonwagenstandplaats

Op de woonwagenstandplaats staat een voorzieningenunit. Hierin zit onder andere een douche, toilet, warmwatervoorziening, enz. Daarnaast is er op de standplaats een aansluitpunt voor gas en riool aanwezig.

Woonwagen

De woonwagenstandplaats is bestemd voor een woonwagen. Een woonwagen is een voor bewoning bestemd gebouw dat geplaatst is op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. Voor het plaatsen van een woonwagen is omgevingsvergunning nodig. Zo moet een woonwagen onder andere voldoen aan het bouwbesluit.

Op dit moment staat er nog een woonwagen op de woonwagenstandplaats Wam 10. Deze woonwagen is particulier eigendom en dus niet van de gemeente. De woonwagenstandplaats huurt u van de gemeente. Als u wordt ingeloot voor de standplaats en u heeft belangstelling voor de woonwagen, dan kunnen wij u de gegevens van de huidige eigenaar van de woonwagen verstrekken. U zou dan de woonwagen, indien nog beschikbaar, kunnen kopen van de huidige eigenaar, maar dit is zeker niet verplicht. Wordt u ingeloot en koopt u de woonwagen niet, dan zal de huidige eigenaar de woonwagen binnen een redelijke termijn verwijderen.

Inschrijven

Lees eerst goed de inschrijfprocedure door voordat u gaat inschrijven. Alleen inschrijfformulieren die voldoen aan de genoemde inschrijfcriteria zoals beschreven in de inschrijfprocedure, worden in behandeling genomen. Indien na toewijzing blijkt dat de inschrijver niet of onvoldoende kan aantonen te voldoen aan de genoemde criteria, dan wordt de inschrijving ongeldig verklaard en vervalt deze. Het inschrijfformulier staat onder het tabblad 'inschrijven'.

Woonwagenstandplaats

Woonwagenstandplaats de Wam 10 in Zuidlaren wordt verhuurd door de gemeente. De maandelijkse kale huurprijs is € 394,59.  De huurprijs is exclusief de kosten voor het gebruik van gas, water, elektriciteit en/of andere nutsvoorzieningen, waarvoor de huurder zelf de benodigde contracten dient aan te gaan. Jaarlijks kan per 1 juli de huurprijs van de woonwagenstandplaats worden verhoogd overeenkomstig de jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde huurverhoging.

Op de woonwagenstandplaats staat een voorzieningenunit. Hierin zit onder andere een douche, toilet, warmwatervoorziening, enz. Daarnaast is er op de standplaats een aansluitpunt voor gas en riool aanwezig.

De oppervlakte van de woonwagenstandplaats is ca. 290 m2.

Woonwagen

De woonwagenstandplaats is bestemd voor een woonwagen. Een woonwagen is een voor bewoning bestemd gebouw dat geplaatst is op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. Voor het plaatsen van een woonwagen is omgevingsvergunning nodig. Zo moet een woonwagen onder andere voldoen aan het bouwbesluit.

Op dit moment staat er nog een woonwagen op de woonwagenstandplaats Wam 10 in Zuidlaren. Deze woonwagen is particulier eigendom en dus niet van de gemeente. De standplaats huurt u van de gemeente. Als u wordt ingeloot voor de standplaats en u heeft belangstelling voor de woonwagen, dan kunnen wij u de gegevens van de huidige eigenaar van de woonwagen verstrekken. U zou dan de woonwagen, indien nog beschikbaar, kunnen kopen van de huidige eigenaar, maar dit is zeker niet verplicht. Wordt u ingeloot en koopt u de woonwagen niet, dan zal de huidige eigenaar de woonwagen binnen een redelijke termijn verwijderen.

Let op: beide procedures van loting van de standplaats en eventuele koop van de woonwagen staan los van elkaar. Dit betekent dat u geen ‘recht’ heeft om de woonwagenstandplaats te huren als u wel de woonwagen koopt en niet wordt ingeloot.

Verplaatsing

Het kan zijn dat de gemeente, in de toekomst, de woonwagenstandplaats en  woonwagen van de Wam 10 richting de Wam 4 wil verplaatsen. Hieraan moet u medewerking verlenen als u wordt ingeloot. De gemeente heeft hiervoor een artikel in de huurovereenkomst opgenomen. Uiteraard zal de gemeente in dat geval de kosten van de verplaatsing, indien nodig, voor haar rekening nemen.

Wie kunnen inschrijven voor deze woonwagenstandplaats?

Om u in te kunnen schrijven voor de woonwagenstandplaats, moet u afstammen van woonwagenbewoners en/of zelf voor een langere periode in een woonwagen gewoond hebben.

Het college van Burgemeester en Wethouders sluit met deze voorwaarden aan bij de opgestelde beleidskaders van het ministerie van Binnenlandse Zaken om woonwagenstandplaatsen beschikbaar te houden voor woonwagenbewoners, waarbij dit beginsel een belangrijke rol speelt. U kunt dit nalezen in de ‘Inschrijfprocedure huur woonwagenstandplaats de Wam 10 in Zuidlaren’ die door het college is vastgesteld. U vindt deze procedure in de tabbladen hieronder.

Inschrijfprocedure

Met de 'inschrijf' link, onder aan de pagina, schrijft u zich in voor de huur van woonwagenstandplaats de Wam 10 in Zuidlaren. Het betreft één woonwagenstandplaats, geschikt voor één woonwagen.

Lees voordat u zich inschrijft alle informatie goed door! Nadat wij het formulier hebben ontvangen, ontvangt u van ons per mail een ontvangstbevestiging. Dat kan een dag duren. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden door ons in behandeling genomen.

NB: U schrijft alléén in voor de huur van een standplaats. De woonwagen op de Wam 10 is particulier eigendom en wordt los van deze inschrijfprocedure verkocht/verwijderd door de huidige eigenaren.

U kunt zich alleen inschrijven voor de woonwagenstandplaats als u aan minimaal één van onderstaande punten voldoet:

  • U bent volwassen en eerstegraads familielid van bewoner(s) van de locatie de Wam 4 of 10 in Zuidlaren.
  • U bent volwassen en tweedegraads familielid van bewoner(s) van de locatie de Wam 4 of 10 in Zuidlaren.
  • U bent volwassen, maar geen familie zoals bij de eerste twee punten, maar voldoet wel aan het afstammingsbeginsel en u bent op dit moment inwoner van de gemeente Tynaarlo.
  • U bent volwassen en u heeft de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar aaneengesloten gewoond op de Wam 4 of 10 in Zuidlaren.
  • U bent volwassen en u heeft de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar aaneengesloten gewoond op een woonwagenlocatie elders in Nederland.

Voldoet u niet aan één (of meerdere) van deze punten, dan komt u niet voor woonwagenstandplaats de Wam 10 te Zuidlaren in aanmerking!

Inschrijvers die voldoen aan punt 1 of 2 hebben voorrang bij de loting. U kunt dit nalezen in de inschrijfprocedure onderaan deze pagina.