Inschrijving woonwagenstandplaats De Wam 10 in Zuidlaren gestart

De inschrijving is gesloten. De eventuele loting is op donderdag 15 december om 16.00 uur.