Hoe voorkomt u een niet geleegde groencontainer?

De gemeente krijgt de laatste weken meldingen van inwoners dat hun groene container niet is geleegd tijdens de afvalinzamelingsronde. In de meeste gevallen blijkt de oorzaak dat de container te zwaar is, of de inhoud vast blijft zitten.

Wat kunt u hieraan doen? Een paar tips:

  • Gooi geen vochtig afval in de container. Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en zorg dat vochtige etensresten eerst in het gootsteenbakje uitlekken;
  • Leg een pagina van een oude krant of een laagje stro onderin de containers om aankoeken van afvalresten te voorkomen;
  • Vul de gft-bak in laagjes: leg op een laag keukenafval een laagje gras, bladeren of ander tuinafval. Dit maakt het gft een stuk droger;
  • Laat bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld vakantie, de gft-container leeg achter.

Aanbieden container

De vuilniswagens hebben grijparmen waarmee ze de containers optillen en legen. De container mag maximaal 75 kg wegen. Ook is het van belang de container op de juiste manier aan de weg te zetten: met het handvat van de straat af en de opening naar de straat toe gericht. Houd daarnaast minimaal 30 cm ruimte vrij naast de container. 

Opengeklapte groene container met groen afval tot op de rand

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en tips over gft op www. milieucentraal.nl en zoek op ‘gft’. Hier vindt u ook een uitgebreid overzicht wat wel en wat niet in de groencontainer hoort en leest u tips hoe u de container schoon en fris kunt houden in de zomer.

Let op: Als een container niet geleegd is kan het ook zijn dat de chip in de container kapot of geblokkeerd is. Of dat de vrachtwagen van de afvalinzamelaar een storing heeft. Hiervan kunt u een melding doen via de website van de gemeente.