Woonwijk achterzijde PBH: Laarhove

Op de achterzijde van de voormalig Prins Bernhardhoeve komt een nieuwe woonwijk, Laarhove. Strootman Landschapsarchitecten ontwerpt hiervoor het plan.

Waar staan we nu?

De gemeenteraad heeft op 23 november 2021 het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) akkoord bevonden, zie daarvoor de bijlage beneden op deze pagina. Het SPvE wordt de basis voor het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat belanghebbenden en belangstellenden ook bij de ontwikkeling van die plannen meedenken, net als ze gedaan hebben bij de ontwikkeling van het SPvE. 

Op 11 april 2022 vond daartoe in Hotel de Brink in Zuidlaren een informatieavond plaats, waarop belangstellenden welkom waren de plannen uit het SPvE en een paar eerste schetsen van Strootman Landschapsarchitecten te bekijken. Een presentatie hierover die in de aanloop naar de informatieavond gedeeld werd, vindt u hier. De gemeente ontving tijdens de avond zo’n 150 gasten. 

Ook kon men hier met Strootman en ambtenaren van de gemeente in gesprek over de plannen. En er was een ideeën box, waar men hun tips en tops kwijt kon. Benieuwd naar de inhoud hiervan? In de bijlage vindt u het excelbestand met alle opmerkingen. Deze variëren van groen tot duurzaamheid en van wegen tot bebouwing en ze variëren van algemene opmerkingen over de plannen tot precieze tips en aanvullingen. De gemeente en Strootman nemen deze op- en aanmerkingen mee in de verdere planvorming en passen deze in waar dat kan en wenselijk is.

Hoe nu verder?

Strootman werkt de komende maanden aan een eerste opzet van het stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. Zodra hier meer over bekend is, wordt dat op onze website en in de nieuwsbrief gemeld. Dit zal waarschijnlijk na de zomervakantie zijn.

We hopen dan in het voorjaar van 2023 de gemeenteraad de conceptstukken zoals het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan) en het stedenbouwkundig plan voor te kunnen leggen voor besluitvorming.

De uitgifte van de eerste bouwkavels laat nog wel even op zich wachten, dat zal niet eerder zijn dan eind 2024.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u door ons op de hoogte gehouden worden van de voortgang en ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief en vul het aanmeldformulier in.

Ook handig