Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijke raad die het College van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Het gaat dan over beleid en uitvoering op het gebied van het sociale domein. Denk hierbij aan onderwerpen als zorg, jeugd, werk en inkomen, schuldhulpverlening en zelfredzaamheid.

10 leden van de adviesraad sociaal domein op de foto voor het gemeentehuis

v.l.n.r: Gretia Wehmhof, Chris Henny, Rámon Verstrate, Els Nijenhuis, Willie Smeenge, Marike Langebeek, Jos Meulman, Joke Hulscher, Herman Toeter en Raymond van den Aarden 

Recente adviezen

Recente verslagen

Over de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 11 leden die allemaal inwoner zijn van de gemeente Tynaarlo. De leden van de raad zijn benoemd door het College van B&W maar handelen onafhankelijk. Samen met de ambtelijk contactpersoon wordt vorm gegeven worden aan de werkwijze en werkzaamheden van de ASD. De Adviesraad sociaal domein behandelt geen individuele casussen. 

De ASD vergadert maandelijks in het gemeentehuis in Vries. In de tabel hieronder vind je data van de vergaderingen.

Data vergaderingen ASD in 2024
15 januari19.30 uur
19 februari19.30 uur
18 maart19.30 uur
22 april 19.30 uur
27 mei19.30 uur
17 juni 19.30 uur
Zomerreces 
16 september19.30 uur
21 oktober19.30 uur
18 november19.30 uur
16 december19.30 uur

Contact opnemen?

U kunt contact met de secretaris van ASD opnemen via: adviesraadsociaaldomein@tynaarlo.nl.