Leefbaarheidssubsidies

Tynaarlo heeft twee leefbaarheidssubsidies: de subsidie maatschappelijke activiteiten en het leefbaarheidsfonds.

Subsidie maatschappelijke activiteiten

De subsidieregeling Maatschappelijke activiteiten is bedoeld om de zelfredzaamheid en deelname aan het sociale leven van kwetsbare groepen te vergroten. Want als gemeente willen wij dat al onze inwoners mee kunnen doen in onze samenleving. Kijk in de uitvoeringsregeling of uw activiteit in aanmerking komt voor een subsidie. Vervolgens kunt u direct het aanvraagformulier downloaden.

Leefbaarheidsfonds

Het leefbaarheidsfonds richt zich op het ondersteunen van initiatieven waarbij inwoners samen aan de slag gaan om de leefbaarheid in hun directe omgeving te verbeteren. Het gaat om ideeën en plannen die uitgaan van de eigen kracht van inwoners, vernieuwend zijn en ten goede komen aan een grote groep inwoners. Kijk in de uitvoeringsregeling of uw activiteit in aanmerking komt voor een subsidie. Vervolgens kunt u direct een aanvraag indienen.

Karakter van beide subsidies is eenmalig

Wij werken als gemeente vooral met eenmalige subsidies. Omdat wij nieuwe activiteiten en initiatieven willen helpen opstarten. Het is vervolgens aan de initiatiefnemers om zelf de financiële en maatschappelijke steun te zoeken die nodig is om de activiteiten voort te kunnen zetten.