Wethouder Jurryt Vellinga

Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) is wethouder ruimtelijke ordening, centrumontwikkeling, bedrijven en wonen.

  

Portretfoto wethouder Jurryt Vellinga

  • Ruimtelijke ordening
  • Volkshuisvesting en wonen
  • Ontwikkelbedrijf
  • GAE
  • Bedrijvencontacten
  • Centrumontwikkeling
  • Revitalisering bedrijventerreinen

  • Lid bestuurlijke stuurgroep Regio Groningen-Assen (RGA)
  • Lid Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) commissie Bouwen en Wonen
  • Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde (GAE)