Wethouder Jelbrich Peters

Jelbrich Peters (PvdA) is wethouder verkeer, openbaar vervoer, infrastructuur, milieu, afval, duurzaamheid, natuur, landbouw, landschap en arbeidsmarktparticipatie.

  

Portretfoto wethouder Jelbrich Peters

 • Mobiliteit/openbaar vervoer
 • Infrastructuur
 • Beheer openbare ruimte (groen/water)
 • Duurzame ontwikkelingen (afval/warmtevisie/energietransitie/milieu)
 • Landschap
 • Natuur
 • Landbouw
 • Marktwezen
 • Begraven
 • Arbeidsmarktparticipatie
 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Stikstof

 • Vertegenwoordiger Drentse Energietafel
 • Dagelijks bestuur Werkplein Drentse Aa (WPDA)
 • Algemeen bestuurlijk lid Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
 • Vertegenwoordiger Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)
 • BAC Hunze/BAC Drentsche Aa + overlegorgaan Drentse Aa
 • Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) PHO-PSI (Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie)
 • RGA Groeningen
 • BO Waterketen