Wethouder Hans de Graaf

Hans de Graaf (ChristenUnie) is wethouder financiën, economische zaken, recreatie & toerisme, dienstverlening en grond- en accommodatiebeleid.

  

Portretfoto wethouder Hans de Graaf

 • Financiën
 • P&C-cyclus
 • Grondbeleid
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Accommodatiebeleid
 • Sport- en onderwijsaccommodaties
 • Vergunningverlening
 • Dienstverlening
 • Economische zaken
 • Recreatie & Toerisme

 • Vertegenwoordiger algemene ledenvergadering VEGANN
 • Algemeen bestuurlijk lid Meerschap Paterswolde
 • Algemeen bestuurlijk lid Recreatieschap Drenthe
 • DB-lid Recreatieschap Drenthe/Geopark De Hondsrug
 • Vertegenwoordiging aandeelhouderschap Enexis