Verkiezingen algemeen

Inwoners van de gemeente Tynaarlo ontvangen voor de verkiezingen automatisch een stempas als ze op de dag van kandidaatstelling (43e dag voor de verkiezingen) in de gemeente ingeschreven staan.

Voor alle verkiezingen geldt:

 • u bent op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder, en
 • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

 

Verkiezingen van de gemeenteraad:

 • u staat op de dag van kandidaatstelling ingeschreven in de BRP van Tynaarlo, en 
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU-lidstaat,

Bent u geen EU-onderdaan? Dan kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, als u:

 • op de dag van kandidaatstelling een geldige verblijfstitel heeft op grond van de Vreemdelingenwet 2000 art. 8 onder a, b, c, d, e of I, en
 • u verblijft op 5 februari een onafgebroken periode van 5 jaar legaal in Nederland en beschikte gedurende die tijd over een verblijfsdocument als hiervoor bedoeld of een document op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES.

 

Verkiezingen van de Tweede Kamer:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit.

 

Verkiezingen van de Provinciale Staten:

 • u staat op de dag van kandidaatstelling ingeschreven in de BRP van Tynaarlo, en 
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit.

 

Verkiezingen van het waterschap (Hunze en Aa's of Noorderzijlvest):

 • u staat op de dag van kandidaatstelling ingeschreven in de BRP van Tynaarlo, en 
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU-lidstaat, of
 • u bent vreemdeling en bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.

 

Verkiezingen van het Europees Parlement:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Wilt u als EU-burger stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement dan kunt u zich uiterlijk tot en met de dag van de kandidaatstelling voor de Europese Parlementsverkiezingen registreren als kiezer in Nederland.

Heeft u zich bij de vorige verkiezingen van het Europees Parlement al geregistreerd als kiezer? Dan hoeft u dit niet nog een keer te doen.

 1. U heeft uw stempas en een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. U neemt altijd het originele identiteitsbewijs mee als u zelf gaat stemmen. Een kopie is niet toegestaan.
 2. Op het stembureau ontvangt u een stembiljet van een stembureaulid. U neemt het stembiljet mee naar een stemhokje. In het hokje ligt een rood potlood. Als u weet op wie u wilt stemmen, kleurt u het vakje voor de naam van uw kandidaat in.
 3. U vouwt het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. De stemming is geheim. Niemand mag zien op wie u stemt.
 4. Op het stembureau staat een stembus. U stopt uw stembiljet in deze stembus.

Is uw identiteitsbewijs te lang verlopen of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Vraag dit op tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Bent u uw identiteitsbewijs kort voor de verkiezingsdag verloren of is deze gestolen? En wilt u zelf stemmen? Dan heeft u een verklaring van vermissing en een pasje of ander document waar uw naam en foto op staat nodig. De verklaring van vermissing wordt gemaakt op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.   

De verklaring van vermissing toont u aan de voorzitter van het stembureau. Ook laat u een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat zien aan de voorzitter.

Lukt het u vanwege een lichamelijke beperking niet om het stembiljet in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen in het stemhokje. Dit overlegt u met de voorzitter van het stembureau. U mag zelf bepalen wie u helpt in het stemhokje.

Op de kandidatenlijst staan de politieke partijen vermeld die meedoen aan de verkiezingen. Elke politieke partij heeft een aantal kandidaten. U kiest één van deze kandidaten.

U ontvangt de kandidatenlijsten per post, uiterlijk op de vierde dag voor de verkiezingen.

Digitaal kunt u de kandidatenlijst hier bekijken: kandidatenlijst Europees parlement (PDF, 2.54 MB)

De kandidatenlijst in excel-formaat kunt u hier bekijken: kandidatenlijst Europees parlement 2019 (XLSX, 20.32 KB)

Op het gemeentehuis is een braille kandidatenlijst beschikbaar. Deze kunt u inzien bij de servicebalie.

Op deze websites vindt u stemwijzers voor de Europese Parlementsverkiezingen:

Woont u in het buiteland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En wilt u voor de Tweede Kamerverkiezingen of de verkiezingen van het Europees Parlement stemmen vanuit het buitenland? Dan moet u zich eerst registreren als kiezer. Dit doet u bij de gemeente Den Haag. Bent u eenmaal geregistreerd dan krijgt u bij een verkiezing automatisch uw briefstembewijs toegestuurd.

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u voor de Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement stemmen vanuit het buitenland. Dit doet u door een aanvraag in te dienen bij de gemeente Den Haag.