Iemand anders voor u laten stemmen


Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit doet u door een machtiging af te geven.

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen voor het Europees Parlement? Dan moet deze persoon ook een stempas hebben ontvangen voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

De persoon die voor u stemt mag per verkiezing maximaal voor twee andere personen stemmen. Hij moet alle stemmen tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.

U kunt zelf iemand machtigen die in de gemeente Tynaarlo woont. Hiervoor heeft u uw stempas nodig.

Op de achterkant van uw stempas kunt u invullen wie voor u gaat stemmen. U zet uw handtekening. De persoon die voor u gaat stemmen zet ook zijn handtekening op uw stempas.

U geeft uw stempas mee aan degene die voor u gaat stemmen.

Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon mag ook. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 24 mei 2014 of later vermeld staan. 

Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen. 

U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent.

In de volgende situaties kunt u een aanvraag naar de gemeente sturen als u iemand wilt machtigen:

  • u bent voor ontvangst van uw stempas al op vakantie in het buitenland (en heeft hierdoor dus geen mogelijkheid iemand te machtigen via de achterzijde van uw stempas. De stempas wordt eind april verstuurd.)
  • u heeft geen (geldig) legitimatiebewijs meer
  • u wilt iemand machtigen die in een andere gemeente woont

 

U vraagt bij de gemeente een schriftelijke volmacht aan. Dit kan op twee manieren:

1. Digitaal
Via onderstaande link kunt u digitaal een schriftelijke volmacht aanvragen. Hiervoor hebben u en uw gemachtigde DigiD nodig.

Vraag een schriftelijke volmacht aan (met DigiD)

2. Schriftelijk
U kunt degene die voor u gaat stemmen via een formulier machtigen. U en degene die voor u gaat stemmen vullen het formulier volledig in. Het formulier stuurt u naar de gemeente waar u woont. Dit kan per e-mail aan verkiezingen@tynaarlo.nl, of per post. Het formulier moet uiterlijk op maandag 20 mei door de gemeente zijn ontvangen.

Formulier aanvraag schriftelijke volmacht Europees Parlement (PDF, 134.26 KB)

Na goedkeuring stuurt de gemeente een ‘volmachtsbewijs’ naar degene die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan hij voor u stemmen op het stembureau. Degene die voor u gaat stemmen heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs meer nodig.

Lukt het u toch om op de verkiezingsdag zelf te gaan stemmen? Dan is dit niet mogelijk. Wanneer u iemand op deze manier machtigt, kunt u dit niet meer intrekken. Door het aanmaken van een ‘volmachtsbewijs’ kunt u niet zelf meer stemmen met uw stempas. Uw stempas is hierdoor ongeldig geworden.

Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan.

Heeft u een verkeerde persoon die voor u gaat stemmen ingevuld? Dan kunt u dit verbeteren door de verkeerde gegevens door te strepen en de gegevens en handtekening van de juiste persoon die voor u gaat stemmen te vermelden.

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid.