Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht). 

Iemand machtigen kan op twee manieren:

1. Via de achterzijde van de stempas

U kunt zelf iemand machtigen die in de gemeente Tynaarlo woont. Hiervoor heeft u uw stempas nodig. Op de achterkant van uw stempas kunt u invullen wie voor u gaat stemmen. U zet uw handtekening op de achterkant. De persoon die voor u gaat stemmen vult zijn naam, adres en woonplaats in en zet ook zijn handtekening op uw stempas. U geeft uw stempas mee aan degene die voor u gaat stemmen. Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan. Heeft u bij de naam, adres of woonplaats van de gemachtigde verkeerde gegevens ingevuld? Dan kunt u dit verbeteren door de verkeerde gegevens door te strepen en de gegevens van de juiste persoon die voor u gaat stemmen te vermelden. 

Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet mag ook. De kopie of foto moet goed leesbaar zijn. Is deze niet goed leesbaar dan mag de voorzitter van het stembureau de persoon die voor u gaat stemmen vragen terug te komen met een andere goed leesbare kopie. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’.

U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent. 

Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen.

2. Via een schriftelijke machtiging afgegeven door de gemeente

Voor de verkiezing van het Europees Parlement kunt u ook iemand machtigen die in een andere gemeente woont. Dit kan op twee manieren. 

Digitaal

Het is niet meer mogelijk om digitaal een schriftelijke volmacht aan te vragen. Dat kon tot en met maandag 3 juni 2024. 

Schriftelijk

Het is niet meer mogelijk om een schriftelijke volmacht aan te vragen. Dit kon tot en met maandag 3 juni.

Een schriftelijke volmacht moest bij de gemeente worden aangevraagd. Dit kon digitaal of schriftelijk. Na goedkeuring stuurde de gemeente een ‘volmachtsbewijs’ naar degene die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan hij voor u stemmen op het stembureau. Degene die voor u gaat stemmen heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs meer nodig. 

 

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft!

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is;
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt;
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden;
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.