Iemand anders voor u laten stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit doet u door een machtiging af te geven.

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen voor een verkiezing? Dan moet deze persoon ook een stempas hebben ontvangen voor diezelfde verkiezing.

De persoon die voor u stemt mag per verkiezing maximaal voor drie andere personen stemmen. Hij moet alle stemmen tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.

U kunt zelf iemand machtigen die in de gemeente Tynaarlo woont. Hiervoor heeft u uw stempas nodig.

Op de achterkant van uw stempas kunt u invullen wie voor u gaat stemmen. U zet uw handtekening op de achterkant. De persoon die voor u gaat stemmen vult zijn naam, adres en woonplaats in en zet ook zijn handtekening op uw stempas.

U geeft uw stempas mee aan degene die voor u gaat stemmen.

Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet mag ook. De kopie of foto moet goed leesbaar zijn. Is deze niet goed leesbaar dan mag de voorzitter van het stembureau de persoon die voor u gaat stemmen vragen terug te komen met andere goed leesbare kopie. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’ 

Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen. 

U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent.

In de volgende situaties kunt u een aanvraag naar de gemeente sturen als u iemand wilt machtigen:

  • u bent voor ontvangst van uw stempas al op vakantie in het buitenland (en heeft hierdoor dus geen mogelijkheid iemand te machtigen via de achterzijde van uw stempas. De stempas wordt eind april verstuurd.)
  • u heeft geen (geldig) legitimatiebewijs meer
  • u wilt iemand machtigen die in een andere gemeente woont

Een schriftelijke volmacht kunt u aanvragen in de gemeente Tynaarlo als u (als volmachtgever) een stempas van Tynaarlo heeft ontvangen. Dit kan op de volgende manieren: 

1. Digitaal
Tot en met de vrijdag 12 maart is het mogelijk om een volmacht digitaal aan te vragen.

2. Schriftelijk
Tot en met vrijdag 12 maart is het mogelijk om een volmacht schriftelijk aan te vragen. Uw verzoek moet dan uiterlijk 12 maart ontvangen zijn door de gemeente.

Na goedkeuring stuurt de gemeente een ‘volmachtsbewijs’ naar degene die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan hij voor u stemmen op het stembureau. Degene die voor u gaat stemmen heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs meer nodig.

Lukt het u toch om op de verkiezingsdag zelf te gaan stemmen? Dan is dit niet mogelijk. Wanneer u iemand op deze manier machtigt, kunt u dit niet meer intrekken. Door het aanmaken van een ‘volmachtsbewijs’ kunt u niet zelf meer stemmen met uw stempas. Uw stempas is hierdoor ongeldig geworden.

Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan.

Heeft u een verkeerde persoon die voor u gaat stemmen ingevuld? Dan kunt u dit verbeteren door de verkeerde gegevens door te strepen en de gegevens en handtekening van de juiste persoon die voor u gaat stemmen te vermelden.

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid.