Iemand anders voor u laten stemmen


Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit doet u door een machtiging af te geven.

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen voor het Europees Parlement? Dan moet deze persoon ook een stempas hebben ontvangen voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

De persoon die voor u stemt mag per verkiezing maximaal voor twee andere personen stemmen. Hij moet alle stemmen tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.

U kunt zelf iemand machtigen die in de gemeente Tynaarlo woont. Hiervoor heeft u uw stempas nodig.

Op de achterkant van uw stempas kunt u invullen wie voor u gaat stemmen. U zet uw handtekening. De persoon die voor u gaat stemmen zet ook zijn handtekening op uw stempas.

U geeft uw stempas mee aan degene die voor u gaat stemmen.

Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon mag ook. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 24 mei 2014 of later vermeld staan. 

Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen. 

U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent.

In de volgende situaties kon u een aanvraag naar de gemeente sturen als u iemand wilde machtigen:

  • u bent voor ontvangst van uw stempas al op vakantie in het buitenland (en heeft hierdoor dus geen mogelijkheid iemand te machtigen via de achterzijde van uw stempas. De stempas wordt eind april verstuurd.)
  • u heeft geen (geldig) legitimatiebewijs meer
  • u wilt iemand machtigen die in een andere gemeente woont

Het is niet meer mogelijk om een schriftelijke volmacht aan te vragen. Dit kon tot en met 20 mei.
Een schriftelijke volmacht moest bij de gemeente worden aangevraagd. Dit kon digitaal of schriftelijk.

Na goedkeuring stuurde de gemeente een ‘volmachtsbewijs’ naar degene die voor u ging stemmen. Met dit bewijs kon hij voor u stemmen op het stembureau. Degene die voor u ging stemmen had geen kopie van uw identiteitsbewijs meer nodig.

Lukte het u toch om op de verkiezingsdag zelf te gaan stemmen? Dan was dit niet mogelijk. Wanneer u iemand op deze manier machtigt, kunt u dit niet meer intrekken. Door het aanmaken van een ‘volmachtsbewijs’ kunt u niet zelf meer stemmen met uw stempas. Uw stempas is hierdoor ongeldig geworden.

Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan.

Heeft u een verkeerde persoon die voor u gaat stemmen ingevuld? Dan kunt u dit verbeteren door de verkeerde gegevens door te strepen en de gegevens en handtekening van de juiste persoon die voor u gaat stemmen te vermelden.

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid.