Verkeer in Ter Borch

In de Borchsingel zijn zes permanente telpunten aangebracht. Met deze telpunten registreren en meten we het verkeer 24 uur per dag, zeven dagen per week. We tellen het aantal voertuigen en we meten de gereden snelheden.

De tellers worden wekelijks op afstand uitgelezen. De gegevens publiceren we in de vorm van twee kaarten eens per twee weken op deze website. Op de ene kaart is het werkdaggemiddelde te zien, dat is het gemiddelde van alle metingen op werkdagen in de afgelopen twee weken. De andere kaart toont het gemiddelde aantal voertuigen op werkdagen tijdens het drukste uur. Het drukste uur is van 08.00 - 09.00 uur. Deze tijd is ook gekozen omdat in dit uur kinderen naar de scholen gaan.

De cijfers bij de telpunten 5 en 6 betreffen de vervoersbewegingen in verband met de bouwactiviteiten bij het hotel en het bouwrijp maken van Rietwijk Noord.

Overzicht telpunten

  • Telpunt 1 tussen de Groningerweg en de Ter Borchlaan
  • Telpunt 2 tussen de Woldsingel en Zweerdeneiland
  • Telpunt 3 tussen de Oeverlibel en Hayo Ripperdalaan
  • Telpunt 4 tussen de Vuurjuffer en Bruilwering
  • Telpunt 5 tussen de Madijk en de inrit naar hotel Van der Valk
  • Telpunt 6 tussen de N372 en de inrit naar hotel Van der Valk

Ook handig