Carbidschieten, vreugdevuren, paasvuren en sfeervuren

Wilt u tijdens Oud en Nieuw carbidschieten? Of een sfeervuur ontsteken? Lees dan goed de voorwaarden. Het kan zijn dat u een ontheffing nodig heeft. Voor het ontsteken van een vreugdevuur of paasvuur moet u altijd een ontheffing aanvragen.

Alleen op Oudejaarsdag (31 december 2023) van 's ochtends 10.00 uur tot 02.00 uur 's nachts mag u carbidschieten. U hoeft hiervoor geen ontheffing of vergunning te hebben als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U mag niet meer dan 2 melkbussen (of vergelijkbare voorwerpen) gebruiken, deze mogen (per stuk) niet groter zijn dan 50 liter en moeten verankerd zijn;
 • U mag niet met een deksel schieten. U moet hiervoor een bal gebruiken;
 • Er is een vrij schootsveld van minstens 75 meter;
 • De plek waar u schiet ligt tenminste: 75 meter van woonbebouwing, 300 meter van zorginstellingen en 300 meter van een in gebruik zijnde inrichting op grond van de Wet milieubeheer van het houden van dieren;
 • Na zonsondergang moet het terrein verlicht zijn.

Als u niet kunt voldoen aan één of meerdere voorwaarden, moet u een ontheffing aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 1 december 2023 door ons zijn ontvangen. Te laat ingediende of niet volledige ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Wilt u een sfeervuur ontsteken tijdens Oud en Nieuw? Daarvoor is geen ontheffing of vergunning nodig. U moet zich dan wel aan onderstaande regels houden:

 • Gebruik een vuurkorf, vuurton of terrashaard, met een maximale doorsnee van 60 centimeter en een inhoud van maximaal 200 liter;
 • Leg geen sfeervuur aan in de nabijheid van afrasteringen, houten palen of onder elektriciteitsdraden;
 • Houd een minimale afstand aan van 10 meter tussen het sfeervuur en de bebouwing;
 • De ondergrond moet onbrandbaar zijn (bijvoorbeeld zand of bestrating);
 • Bij windkracht 5 of hoger mag u geen sfeervuur ontsteken;
 • Er moet voortdurend minstens 1 volwassene zijn die toezicht houdt op het sfeervuur;
 • Het sfeervuur moet beheersbaar blijven, u moet het altijd zelf kunnen doven;
 • Zet een brandblusapparaat, emmer(s) water of emmer(s) zand binnen handbereik;
 • Gooi geen huishoudelijk afval, brandbare vloeistoffen en rook verwekkende stoffen in het vuur;
 • Volg aanwijzingen van de brandweer, politie en andere overheidsdiensten stipt en direct op;
 • Na afloop moet het vuur volledig worden gedoofd en de resten worden opgeruimd.

Wilt u een vreugdevuur ontsteken tijdens Oud en Nieuw? Of wilt u tijdens Pasen een paasvuur organiseren? Daarvoor moet u wel een ontheffing hebben. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente. 

Indien er alcohol tegen betaling wordt verstrekt dient u op grond van de Alcoholwet een ontheffing artikel 35 aan te vragen.

Meer informatie over een ontheffing van de Alcoholwet kunt u raadplegen op de pagina "Tijdelijke ontheffing alcohol verkopen" van deze website.

 

Houd er rekening mee dat de kans aanwezig is dat u voor uw activiteit(en) een Aerius-berekening, een Quickscan of een volledige natuurtoets uit moet laten voeren in verband met de stikstofuitstoot en de Wet op de Natuurbescherming. De mogelijkheid bestaat dat de Provincie Drenthe u geen toestemming geeft voor de activiteit, mocht na toetsing blijken dat deze de natuur te veel belast. Indien de provincie Drenthe geen toestemming verleent, dan kunt u dus ook geen gebruik maken van de afgegeven vergunning.