Afwijkende openingstijden

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten. Jeugdhulp is vrijdag 27 mei voor spoedvragen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur. De milieustraat is dan geopend. Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.

Tijdelijke ontheffing alcohol verkopen

Wilt u tijdelijk alcohol verkopen, bijvoorbeeld tijdens een evenement of bijzondere gelegenheid? Dan heeft u een ontheffing nodig. Met een ontheffing mag u alleen bier, wijn en andere zwak alcoholische drank verkopen. U kunt voor maximaal 12 dagen achter elkaar een ontheffing krijgen.

Aanvraagformulier ontheffing drank- en horecawet

De voorwaarden voor een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol zijn:

 • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
 • U mag alleen schenken in plastic bekers, glaswerk is niet toegestaan.
 • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
  • minimaal 21 jaar oud is;
  • en niet van slecht gedrag is.

Zo vraagt u ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier.
 • U geeft door:
  • waar, wanneer en hoe laat u tijdelijk alcohol wilt schenken;
  • situatietekening met een opstelling van de tappunten;
  • de gegevens van de personen die alcohol gaan schenken;
  • de gegevens van de leidinggevende (mét kopie SVH-diploma en legitimatie).

Heeft u ook een evenementenvergunning nodig? Dan vraagt u de vergunning en ontheffing tegelijk aan.

Een tijdelijke ontheffing van de Drank- en Horecawet kost € 94,45