Tijdelijke ontheffing alcohol verkopen

Wilt u tijdelijk alcohol verkopen, bijvoorbeeld tijdens een evenement of bijzondere gelegenheid? Dan heeft u een ontheffing nodig. Met een ontheffing mag u alleen bier, wijn en andere zwak alcoholische drank verkopen. U kunt voor maximaal 12 dagen achter elkaar een ontheffing krijgen.

Aanvraagformulier ontheffing drank- en horecawet

De voorwaarden voor een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol zijn:

 • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
 • U mag alleen schenken in plastic bekers, glaswerk is niet toegestaan.
 • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
  • minimaal 21 jaar oud is;
  • en niet van slecht gedrag is.

Zo vraagt u ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier.
 • U geeft door:
  • waar, wanneer en hoe laat u tijdelijk alcohol wilt schenken;
  • situatietekening met een opstelling van de tappunten;
  • de gegevens van de personen die alcohol gaan schenken;
  • de gegevens van de leidinggevende (mét kopie SVH-diploma en legitimatie).

Heeft u ook een evenementenvergunning nodig? Dan vraagt u de vergunning en ontheffing tegelijk aan.

Een tijdelijke ontheffing van de Drank- en Horecawet kost € 94,45