Carbidschieten, vreugdevuren en sfeervuren


Wilt u tijdens Oud en Nieuw carbidschieten? Of een sfeervuur ontsteken? Lees dan goed de voorwaarden. Het kan zijn dat u een ontheffing nodig hebt. Voor het ontsteken van een vreugdevuur moet u ALTIJD een ontheffing aanvragen.

Carbidschieten

Alleen op Oudjaarsdag van ’s ochtends 10.00 uur tot 02:00 uur ’s nachts mag u carbidschieten.
U hoeft hiervoor geen ontheffing of vergunning te hebben als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

U mag niet meer dan 2 melkbussen (of vergelijkbare voorwerpen) gebruiken, deze mogen (per stuk) niet groter zijn dan 50 liter en moeten goed verankerd zijn.

 • U mag niet met een deksel schieten. U moet hiervoor een bal gebruiken.
 • Er is een vrij schootsveld van minstens 75 meter.
 • De plek waar u schiet ligt tenminste: 75 meter van woonbebouwing, 300 meter van zorginstellingen en 300 meter van dierenverblijven.
 • Na zonsondergang moet het terrein verlicht zijn.

Als u niet kunt voldoen aan één of meerdere voorwaarden, moet u een ontheffing aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet voor 1 december 2019 een ontheffing aanvragen. Te laat ingediende of niet volledige ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen.


Sfeervuur

Wilt u een sfeervuur ontsteken tijdens Oud en Nieuw? Daarvoor is geen ontheffing of vergunning nodig. U moet zich aan onderstaande regels houden:

 • Gebruik een vuurkorf, vuurton of terrashaard, met een maximale doorsnee van 60 centimeter en een inhoud van maximaal 200 liter.
 • Leg geen sfeervuur aan in de nabijheid van afrasteringen, houten palen of onder elektriciteitsdraden.
 • Houdt een minimale afstand aan van 10 meter tussen het sfeervuur en de bebouwing.
 • De ondergrond moet onbrandbaar zijn (bijvoorbeeld zand of bestrating).
 • Bij windkracht 5 of hoger mag u geen sfeervuur ontsteken.
 • Er moet voortdurend minstens 1 volwassene zijn die toe toezicht houdt op het sfeervuur.
 • Het sfeervuur moet beheersbaar blijven, u moet het altijd zelf kunnen doven.
 • Zet een brandblusapparaat, emmer(s) water of emmer(s) zand binnen handbereik.
 • Gooi geen huishoudelijk afval, brandbare vloeistoffen en rookverwekkende stoffen in het vuur.
 • Volg aanwijzingen van de brandweer, politie en andere overheidsdiensten stipt en direct op.
 • Na afloop moet het vuur volledig worden gedoofd en de resten worden opgeruimd.

Aanvraagformulier carbidschieten

 1. aanvraagformulier carbidschieten 2019 2020 (pdf, 74.41 KB)
 2. aanvraagformulier vreugdevuur 2019 2020 (pdf, 61.93 KB)