Carbidschieten, vreugdevuren en sfeervuren

Wilt u tijdens Oud en Nieuw carbidschieten? Of een sfeervuur ontsteken? Lees dan goed de voorwaarden. Het kan zijn dat u een ontheffing nodig hebt. Voor het ontsteken van een vreugdevuur moet u altijd een ontheffing aanvragen.

Het is niet meer mogelijk om een ontheffing voor het carbidschieten en/of een ontheffing voor vreugdevuren aan te vragen. De termijn is hiervoor verlopen. Dit geldt ook voor een eventuele ontheffing artikel 35 op grond van de Alcoholwet.

Alleen op Oudejaarsdag (31 december 2022) van 's ochtends 10.00 uur tot 02.00 uur 's nachts mag u carbidschieten. U hoeft hiervoor geen ontheffing of vergunning te hebben als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U mag niet meer dan 2 melkbussen (of vergelijkbare voorwerpen) gebruiken, deze mogen (per stuk) niet groter zijn dan 50 liter en moeten verankerd zijn;
 • U mag niet met een deksel schieten. U moet hiervoor een bal gebruiken;
 • Er is een vrij schootsveld van minstens 75 meter;
 • De plek waar u schiet ligt tenminste: 75 meter van woonbebouwing, 300 meter van zorginstellingen en 300 meter van een in gebruik zijnde inrichting op grond van de Wet milieubeheer van het houden van dieren;
 • Na zonsondergang moet het terrein verlicht zijn.

Als u niet kunt voldoen aan één of meerdere voorwaarden, moet u een ontheffing aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 2 december 2022 door ons zijn ontvangen. Te laat ingediende of niet volledige ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Wilt u een sfeervuur ontsteken tijdens Oud en Nieuw? Daarvoor is geen ontheffing of vergunning nodig. U moet zich dan wel aan onderstaande regels houden:

 • Gebruik een vuurkorf, vuurton of terrashaard, met een maximale doorsnee van 60 centimeter en een inhoud van maximaal 200 liter;
 • Leg geen sfeervuur aan in de nabijheid van afrasteringen, houten palen of onder elektriciteitsdraden;
 • Houd een minimale afstand aan van 10 meter tussen het sfeervuur en de bebouwing;
 • De ondergrond moet onbrandbaar zijn (bijvoorbeeld zand of bestrating);
 • Bij windkracht 5 of hoger mag u geen sfeervuur ontsteken;
 • Er moet voortdurend minstens 1 volwassene zijn die toezicht houdt op het sfeervuur;
 • Het sfeervuur moet beheersbaar blijven, u moet het altijd zelf kunnen doven;
 • Zet een brandblusapparaat, emmer(s) water of emmer(s) zand binnen handbereik;
 • Gooi geen huishoudelijk afval, brandbare vloeistoffen en rookverwekkende stoffen in het vuur;
 • Volg aanwijzingen van de brandweer, politie en andere overheidsdiensten stipt en direct op;
 • Na afloop moet het vuur volledig worden gedoofd en de resten worden opgeruimd.

Wilt u een vreugdevuur ontsteken tijdens Oud en Nieuw? Daarvoor moet u wel een ontheffing hebben. U kunt deze aanvragen door het onderstaande aanvraagformulier te downloaden en in te dienen bij de gemeente Tynaarlo. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 2 december 2022 door ons zijn ontvangen. Te laat ingediende of niet volledige ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Indien er alcohol tegen betaling wordt verstrekt dient u op grond van de Alcoholwet een ontheffing artikel 35 aan te vragen.

Meer informatie over een ontheffing van de Alcoholwet kunt u raadplegen op de pagina "Tijdelijke ontheffing alcohol verkopen" van deze website.