Uittreksel burgerlijke stand

De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Voorkom extra kosten! LET OP: er zijn commerciële bedrijven die aanbieden de aanvraag voor u in te dienen. Houd er rekening mee dat u dan soms (veel) meer betaalt dan wanneer u aanvraagt bij de gemeente of (met DigiD) via de gemeentelijke website!

Direct een uittreksel burgerlijke stand aanvragen (met DigiD)

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kunt u online aanvragen. U krijgt het afschrift binnen drie werkdagen thuisgestuurd.

U kunt ook een internationaal uittreksel aanvragen in de talen Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans of Turks.

Vraagt u een uittreksel of afschrift burgerlijke stand liever persoonlijk aan? Maak dan een afspraak.  Aan de balie wordt u gevraagd een geldig identiteitsbewijs te tonen.

Als u zelf niet op het gemeentehuis kunt komen, kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor u het afschrift op te vragen. In de machtiging moet staan:

  • welk afschrift u nodig heeft;
  • datum en plaats van waar het rechtsfeit heeft plaatsgevonden;
  • wie u machtigt;
  • uw handtekening.

U moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs met de gemachtigde meegeven. De gemachtigde kan dan met zijn/haar eigen identiteitsbewijs en met uw machtiging en kopie van uw geldige identiteitsbewijs het uittreksel komen opvragen.

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 14,30