Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap


Wilt u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kunt u online de melding doen met uw DigiD. Uw trouwmelding kunt u al een jaar van tevoren doorgeven, maar moet uiterlijk 14 dagen voor uw trouwdatum binnen zijn bij de trouwgemeente.

U moet de datum waarop u gaat trouwen of uw geregistreerd partnerschap aangaat, altijd vast laten leggen in de agenda van de gemeente. Dit kan met een ‘digitale melding voorgenomen huwelijk of partnerschap’. Bij de melding vult u de locatie, datum en ambtenaar in. Vervolgens betaalt u de kosten voor de locatie, de ambtenaar en eventueel het trouwboekje. Zonder deze vastlegging kunt u niet trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten op de door u gekozen locatie en tijdstip. Lukt het niet om uw melding digitaal aan ons door te geven, neemt u dan contact met ons op.

Uw trouwmelding kunt u al een jaar van tevoren doorgeven, maar moet uiterlijk 14 dagen voor uw trouwdatum binnen zijn bij de trouwgemeente. Na ontvangst van uw melding onderzoeken wij als gemeente of u met elkaar mag trouwen. Het is mogelijk dat we daarvoor aanvullende gegevens nodig hebben. Moet u documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat dit meer dan 14 dagen kan kosten.

Wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Maar woont u beiden in het buitenland en heeft minstens één van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u bij de gemeente Den Haag melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap doen.

Bij trouwlocaties buiten het gemeentehuis moet u er rekening mee houden dat de uitbater ervan de kosten ervoor rechtstreeks bij u in rekening brengt.

  • u en uw partner zijn allebei minstens 18 jaar;
  • u mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben;
  • u mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante;
  • u mag niet gedwongen worden om te trouwen;
  • staat u onder curatele, dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

U trouwt of sluit uw geregistreerd partnerschap in de aanwezigheid van minimaal 2 en maximaal 4 getuigen. Deze getuigen kiest u zelf. De getuigen moeten minimaal 18 jaar zijn. Het maakt niet uit of zij in Nederland of in het buitenland wonen.

De gegevens van de getuigen vult u in tijdens uw 'digitale melding voorgenomen huwelijk of partnerschap'. U moet tijdens de melding duidelijke kopieën van de identiteteitsbewijzen uploaden. Zorg ervoor dat u in het bezit bent van deze kopieën voordat u uw melding digitaal doorgeeft.

Als u graag een trouw- of partnerschapsboekje wilt, dan kunt u dit aangeven tijdens uw 'melding voorgenomen huwelijk of partnerschap'. Bij de melding doet u dan de betaling voor het boekje. U bent niet verplicht een trouw-of partnerschapsboekje te nemen.

De gemeente Tynaarlo heeft twee uitvoeringen:

gekalligrafeerd boekje

geprint boekje

 

 

Ambtenaar
van de gemeente

Eigen
ambtenaar**

Maandag t/m vrijdag

 
Gemeentehuis €504,20 €421,15
Vaste externe locaties* €370,25 €287,20
Eenmalig aangewezen locatie (eigen locatie) €457,85 €374,80

Zaterdag

Gemeentehuis €679,85 €478,65

Zaterdag, zon- en feestdagen

Vaste externe locaties* €488,40 €287,20
Eenmalig aangewezen locatie (eigen locatie)

€576,00

€374,80

* Het bruidspaar betaalt de kosten voor de huur en andere zaken rechtsreeks aan de vaste externe locatie
** Dit zijn de gemeentelijke administratiekosten; het bruidspaar regelt zelf de vergoeding die hun ambtenaar vraagt voor het voltrekken van het huwelijk

Overige kosten

 
Huwelijk op of na 16.00 uur kost extra €73,50
Trouwboekje geprint €24,55
Trouwboekje gekalligrafeerd €37,50
Bijschrijving kind gekalligrafeerd €8,00
Annuleringskosten* €30,00

* Annuleringskosten worden ook in rekening gebracht wanneer een gratis huwelijk wordt geannuleerd.

In de gemeente Tynaarlo bestaat de mogelijkheid om gratis een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. U kunt dat bij uw digitale melding voorgenomen huwelijk of partnerschap aangeven. Een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt plaats in een spreekkamer in het gemeentehuis, op maandagmorgen om 9.00 of 9.30 uur. Het wordt afgehandeld door de dienstdoende ambtenaar. U kunt dus niet kiezen uit een van onze buitengewone ambtenaren burgerlijke stand. De spreekkamer biedt, naast het bruidspaar, plaats aan maximaal 4 getuigen. De ceremonie duurt ongeveer 10 minuten. Er is tijdens de ceremonie geen ruimte voor toespraken van andere aanwezigen.

Op de maandag dat u trouwt of uw geregistreerd partnerschap sluit, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand eerst naar uw identiteitsbewijs. Heeft u dat niet bij zich, dan kan het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet door gaan.

Alle wettelijke bepalingen zijn onverminderd op een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap van toepassing.

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe huwelijksvermogensregels. Partners die vanaf 1 januari 2018 trouwen en geen huwelijkse voorwaarden vastleggen bij de notaris, trouwen automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. 

Onder de beperkte gemeenschap van goederen valt kort gezegd alleen het vermogen (bezittingen en schulden) dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum opbouwen, en het vermogen dat de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk al samen hadden. Bij een scheiding wordt het vermogen dat behoort tot de beperkte gemeenschap van goederen fiftyfifty verdeeld. Bekijk ook het informatiefilmpje over de nieuwe regels van Netwerk Notarissen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een notaris, of kijken op www.notaris.nl.