Het voorlopig ontwerp (VO)

In de documenten hieronder vindt u het voorlopig ontwerp (VO) voor de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde en een toelichting daarop in de Ontwerpnota.

Ook vindt u een uitwerking van de de keuze voor bestrating, groen en het type lichtmasten (Materialisatie Hoofdweg Eelde) en een overzicht van de aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp (Nota aanpassingen schetsontwerp).

Het VO is gemaakt door verkeerskundig bureau Royal HaskoningDHV en medewerkers van de gemeente. Erin verwerkt zijn een aantal van de reacties van inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden op het schetsontwerp van begin oktober.

Op dit moment kan iedereen het VO bekijken. Vanwege het coronavirus kunnen er nu nog geen inloopavonden over plaatsvinden. Het is de bedoeling die alsnog in januari te organiseren. Als dat dan nog niet kan, bekijken we wat dan de beste andere mogelijkheden voor overleg zijn. Reageren kan dus in een later stadium. In januari wordt daar meer over bekend. Wie een vraag of opmerking heeft, kan die in de tussentijd mailen naar hoofdwegeelde@tynaarlo.nl.

Documenten