Hieronder vindt u recente nieuwsberichten met betrekking tot de centrumontwikkeling in Zuidlaren. Als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen? Neem dan een abonnement op de nieuwsbrief.

4 maart 2021 | Woonwijk achterzijde PBH

Op dit moment is het stedenbouwkundig bureau bezig met het verwerken van de ingekomen reacties op het concept-stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE). De reacties en de daaruit voortvloeiende aanpassingen worden eind maart met de Klankbordgroep besproken.
Vervolgens gaan B&W de inhoud bespreken en ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. Na vaststelling van het programma van eisen wordt een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Dat doen we in samenspraak met belanghebbenden en belangstellenden.


4 maart 2021 | Misschien rondweg voor Zuidlaren

Door de bouw van een nieuwe woonwijk op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve en de landelijke groei van het autoverkeer biedt de aanleg van een zuidelijke rondweg om Zuidlaren, in het verlengde van de Voorkampen, verkeerskundig meerwaarde. Zonder een rondweg wordt de Stationsweg namelijk drukker, wat de doorstroming beperkt en het minder plezierig maakt om je over de weg te verplaatsen, als fietser, voetganger, maar ook als automobilist. 

Dit is de conclusie die verkeersdeskundigen trekken die de verkeerssituatie in het centrum van Zuidlaren hebben bestudeerd. Het concept-rapport wordt nu verder uitgewerkt. Wanneer dat is gebeurd, nemen B&W een besluit over het vervolgtraject. 

B&W onderzoeken nu ook andere gevolgen van een mogelijke rondweg, zoals de eventuele effecten voor omwonenden en de financiën. Pas wanneer die bekend zijn, willen zij een keuze maken. 

Die keuze gaat dan tussen wèl of géén rondweg, maar ook tussen verschillende varianten van de rondweg: variërend van helemaal om de nieuwe woonwijk heen tot er doorheen. B&W willen die laatste mogelijkheid (door de nieuwe woonwijk heen) niet uitsluiten, maar achten de kans erop niet heel groot. Daarom houden ze er bij de planontwikkeling van de nieuwe woonwijk voorlopig geen rekening mee.

Hierdoor kan het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de woonwijk al in april/mei aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Mocht er uiteindelijk toch gekozen worden voor een rondweg door het plangebied, dan zal het programma van eisen worden aangepast. 


4 maart 2021 | B&W onderzoeken vernieuwing bebouwing Marktstraat

Om een toekomstbestendig, duurzaam aantrekkelijk centrum van Zuidlaren te realiseren, gaan Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo onderzoeken of vernieuwing van een deel van de Marktstraat mogelijk is zonder het dorpse karakter aan te tasten. De Marktstraat is de dwars op de Stationsweg gelegen straat waaraan de Jumbo ligt.

Doel is dat de supermarkt daar (nu de Jumbo) voldoende kan uitbreiden om een economische gezonde toekomst tegemoet te gaan en in het hart van het centrum te blijven.
Hierdoor kan ook de nieuwe supermarkt op het Prins Bernhard Hoeveterrein (PBH) een vergelijkbare omvang krijgen. Omdat de gemeenteraad gelijkwaardige kansen voor beide supermarkten wil (een ‘gelijkwaardig speelveld’), zou ook de nieuwe supermarkt op het PBH-terrein zonder extra uitbreidingsmogelijkheden van de Jumbo-locatie sterk beperkt worden in het aantal m2 en aantal parkeerplaatsen. Het onderzoek om de, in het beschermd dorpsgezicht gelegen, Marktstraat te vernieuwen, is om die uitbreidingen van het aantal m2 mogelijk te maken.

“Ik vind het inderdaad heel belangrijk dat de vernieuwing  in het dorpse karakter van het centrum past,” zegt wethouder René Kraaijenbrink. “Tegelijkertijd moeten we accepteren dat soms niet alles tegelijk kan… in dit geval: èn een 100% onveranderd beschermd dorpsgezicht èn een klantentrekker midden in het centrum èn gelijkwaardige kansen voor de supermarkten. Ons doel is en blijft een ook over twintig jaar levendig, aantrekkelijk, mooi, karakteristiek dorpscentrum. We blijven daarvoor de beste oplossing zoeken.”
 


13 januari 2021 | Functioneringsscan centrum Zuidlaren

Van 13 tot en met 28 januari wordt een functioneringsscan uitgevoerd in het centrum van Zuidlaren. Onder ondernemers is een enquête uitgezet om een beter beeld te krijgen van het functioneren van bedrijven in en rondom het centrum.

In het kader van de centrumontwikkeling wordt momenteel gewerkt aan plannen voor een toekomstbestendig winkelgebied. De plannen moeten zorgen voor een aantrekkelijk, compact en samenhangend gebied, waarin bezoekers op een goede manier gebruik kunnen maken van de aanwezige winkels en voorzieningen. Voor bedrijven is het van belang dat zij goed kunnen functioneren in het centrum en hun ambities kunnen realiseren. Het doel van de functioneringsscan is het beter in beeld brengen van wat daarvoor nodig is.

Wie zijn uitgenodigd?

Ongeveer honderd ondernemers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. Het gaat met name om winkels en horecagelegenheden. Daarnaast zijn verschillende ondernemers in de publieksgerichte dienstverlening uitgenodigd. Dit zijn bedrijven waar je gemakkelijk naar binnen loopt (spontaan publiek) en die veel belang hebben bij passanten. Voorbeelden zijn kappers, nagelstudio’s en makelaars.


18 december 2020 || Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen woonwijk gereed

Het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de nieuwe woonwijk op de achterzijde van het Prins Bernhardhoeve-terrein is gereed. Kort gezegd is dat het spelregelboekje dat we gebruiken om daarna het concrete ontwerp en het bestemmingsplan te maken. Het beschrijft de uitgangspunten voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Denk aan het aantal en het soort woningen, hoe we om willen gaan met verkeer en parkeren en thema's als duurzaamheid.

Het volledige concept SPvE vindt u hier. Daar leest u ook meer over hoe we in de komende maanden tot een concreet plan willen komen. U vindt er het advies van de Klankbordgroep Zuidlaren een een publieksversie van het SPvE, een soort samenvatting van het document.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het centrum van Zuidlaren? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.