Hieronder vindt u recente nieuwsberichten met betrekking tot de centrumontwikkeling in Zuidlaren.

13 januari 2021 | Functioneringsscan centrum Zuidlaren

Van 13 tot en met 28 januari wordt een functioneringsscan uitgevoerd in het centrum van Zuidlaren. Onder ondernemers is een enquête uitgezet om een beter beeld te krijgen van het functioneren van bedrijven in en rondom het centrum.

In het kader van de centrumontwikkeling wordt momenteel gewerkt aan plannen voor een toekomstbestendig winkelgebied. De plannen moeten zorgen voor een aantrekkelijk, compact en samenhangend gebied, waarin bezoekers op een goede manier gebruik kunnen maken van de aanwezige winkels en voorzieningen. Voor bedrijven is het van belang dat zij goed kunnen functioneren in het centrum en hun ambities kunnen realiseren. Het doel van de functioneringsscan is het beter in beeld brengen van wat daarvoor nodig is.

Wie zijn uitgenodigd?

Ongeveer honderd ondernemers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. Het gaat met name om winkels en horecagelegenheden. Daarnaast zijn verschillende ondernemers in de publieksgerichte dienstverlening uitgenodigd. Dit zijn bedrijven waar je gemakkelijk naar binnen loopt (spontaan publiek) en die veel belang hebben bij passanten. Voorbeelden zijn kappers, nagelstudio’s en makelaars.

18 december 2020 || Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen woonwijk gereed

Het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de nieuwe woonwijk op de achterzijde van het Prins Bernhardhoeve-terrein is gereed. Kort gezegd is dat het spelregelboekje dat we gebruiken om daarna het concrete ontwerp en het bestemmingsplan te maken. Het beschrijft de uitgangspunten voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Denk aan het aantal en het soort woningen, hoe we om willen gaan met verkeer en parkeren en thema's als duurzaamheid.

Het volledige concept SPvE vindt u hier. Daar leest u ook meer over hoe we in de komende maanden tot een concreet plan willen komen. U vindt er het advies van de Klankbordgroep Zuidlaren een een publieksversie van het SPvE, een soort samenvatting van het document.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het centrum van Zuidlaren? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.