Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

Wilt u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kunt u online de melding doen met uw DigiD. Uw trouwmelding kunt u al een jaar van tevoren doorgeven, maar moet uiterlijk 14 dagen voor uw trouwdatum binnen zijn bij de trouwgemeente.

Direct uw voorgenomen huwelijk of partnerschap melden

Kiest u een buitengewone ambtenaar van de gemeente Tynaarlo? Dan neemt u eerst contact op met de ambtenaar van uw keuze. Samen met de ambtenaar bespreekt u uw wensen. Daarna kunt u de digitale melding voorgenomen huwelijk of partnerschap doen.

In de gemeente Tynaarlo kunt u trouwen op elke plek die u wilt. Kiest u voor een andere locatie dan het gemeentehuis? Dan moet u de overeenkomst voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap op vrije locatie uploaden tijdens uw digitale melding voorgenomen huwelijk of partnerschap.

Kiest u een buitengewone ambtenaar van de gemeente Tynaarlo? Dan neemt u eerst contact op met de ambtenaar van uw keuze. Samen met de ambtenaar bespreekt u uw wensen. Daarna kunt u de digitale melding voorgenomen huwelijk of partnerschap doen.

Heeft u een locatie en een trouwambtenaar van de gemeente Tynaarlo geregeld? Dan kunt u de datum waarop u gaat trouwen of uw geregistreerd partnerschap aangaat vastleggen in de agenda van de gemeente. Dit kan met een ‘Digitale melding voorgenomen huwelijk of partnerschap’. Bij de digitale melding betaalt u direct de kosten, u kunt hier meer over vinden onder het kopje “Wat kost het?”. Zonder deze vastlegging kunt u niet trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten op de door u gekozen locatie en tijdstip. Lukt het niet om uw melding digitaal aan ons door te geven, neemt u dan contact met ons op.

Uw trouwmelding kunt u al een jaar van tevoren doorgeven, maar moet uiterlijk 14 dagen voor uw trouwdatum binnen zijn bij de trouwgemeente. Na ontvangst van uw melding onderzoeken wij als gemeente of u met elkaar mag trouwen. Het is mogelijk dat we daarvoor aanvullende gegevens nodig hebben. Moet u documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat dit meer dan 14 dagen kan kosten.

Wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Maar woont u beiden in het buitenland en heeft minstens één van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u bij de gemeente Den Haag melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap doen.

Bij trouwlocaties buiten het gemeentehuis moet u er rekening mee houden dat de uitbater ervan de kosten ervoor rechtstreeks bij u in rekening brengt.

De voorwaarden om te mogen trouwen zijn:

  • u en uw partner zijn allebei minstens 18 jaar;
  • u mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben;
  • u mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer of halfzus;
  • u mag niet gedwongen worden om te trouwen;
  • staat u onder curatele, dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

U trouwt of sluit uw geregistreerd partnerschap in de aanwezigheid van minimaal 2 en maximaal 4 getuigen. Deze getuigen kiest u zelf. De getuigen moeten minimaal 18 jaar zijn. Het maakt niet uit of zij in Nederland of in het buitenland wonen.

De gegevens van de getuigen vult u in tijdens uw 'digitale melding voorgenomen huwelijk of partnerschap'. U moet tijdens de melding duidelijke kopieën van de identiteitsbewijzen uploaden. Zorg ervoor dat u in het bezit bent van deze kopieën voordat u uw melding digitaal doorgeeft.

Als u graag een trouw- of partnerschapsboekje wilt, dan kunt u dit aangeven tijdens uw 'Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap'. Bij de melding doet u dan de betaling voor het boekje. U bent niet verplicht een trouw-of partnerschapsboekje te nemen.

De gemeente Tynaarlo heeft twee uitvoeringen:

gekalligrafeerd boekjegeprint boekje
Afbeelding van gekalligrafeerd boekje.

Voorbeeld van een geprint trouwboekje. Buitenkant en binnenkant.

Als u wilt trouwen zijn daar kosten aan verbonden. Hoeveel het kost hangt af van waar u wilt trouwen en door wie u het huwelijk laat sluiten. U kunt trouwen in het gemeentehuis of op een zelf gekozen locatie. Het huwelijk kunt u laten sluiten door een trouwambtenaar van de gemeente of door iemand die u hiervoor eenmalig laat benoemen door het college van burgemeester en wethouders. Klik hier voor meer informatie over zelf een trouwambtenaar kiezen.

Trouwen in het gemeentehuis

TijdvakTrouwambtenaar van de gemeenteEigen trouwambtenaar
Maandag tot en met vrijdag€ 675,55€ 424,75
Zaterdag€ 910,85€ 660,05

Trouwen op een vrije locatie

TijdvakTrouwambtenaar van de gemeenteEigen trouwambtenaar
Maandag tot en met vrijdag€ 496,05€ 254,25
Zaterdag, zondag en feestdagen€ 654,30€ 403,50


Overige kosten

Soort kostenBedrag
Trouwboekje geprint€ 32,80
Trouwboekje gekalligrafeerd€ 50,15
Bijschrijving kind gekalligrafeerd€ 10,65
De kosten voor huur en andere zaken van de trouwlocatieVariabel
Eventuele vergoeding voor het voltrekken van een huwelijk door een eigen trouwambtenaarVariabel
Annuleringskosten (ook wanneer een gratis huwelijk wordt geannuleerd)€ 89,65

In de gemeente Tynaarlo bestaat de mogelijkheid om gratis een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. Alleen inwoners van de gemeente Tynaarlo kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om gratis een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan. Bij uw digitale melding voorgenomen huwelijk of partnerschap kunt u aangeven dat u een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap wil. Een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt plaats in het gemeentehuis, op maandagmorgen om 9.00 of 9.30 uur. Het wordt afgehandeld door de dienstdoende ambtenaar. U kunt dus niet kiezen uit een van onze buitengewone ambtenaren burgerlijke stand. Alleen de getuigen die in de akte staan vermeld mogen aanwezig zijn tijdens de ceremonie. Kinderen of andere aanwezigen mogen hier niet aanwezig zijn. Indien zij meekomen moeten zij gedurende de ceremonie in de centrale hal plaatsnemen. De ceremonie duurt ongeveer 5 minuten. Er is tijdens de ceremonie geen ruimte voor toespraken van andere aanwezigen.

Op de maandag dat u trouwt of uw geregistreerd partnerschap sluit, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand eerst naar uw identiteitsbewijs. Heeft u dat niet bij zich, dan kan het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet door gaan.

Alle wettelijke bepalingen zijn onverminderd van toepassing op een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe huwelijksvermogensregels. Partners die vanaf 1 januari 2018 trouwen en geen huwelijkse voorwaarden vastleggen bij de notaris, trouwen automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. 

Onder de beperkte gemeenschap van goederen valt kort gezegd alleen het vermogen (bezittingen en schulden) dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum opbouwen, en het vermogen dat de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk al samen hadden. Bij een scheiding wordt het vermogen dat behoort tot de beperkte gemeenschap van goederen fiftyfifty verdeeld. Bekijk ook het informatiefilmpje "Ga je trouwen? Zo werkt dat financieel uit vanaf 2018!" van Netwerk Notarissen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een notaris, of kijken op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: www.notaris.nl.

  • Als u trouwt, geeft u elkaar officieel het ‘ja-woord’, bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Als u getrouwd bent en wilt scheiden moet u altijd naar de rechter. Als u een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, gaat u alleen naar de rechter als u het samen niet eens kunt worden of wanneer u minderjarige kinderen heeft.
  • Niet alle landen in de wereld erkennen het geregistreerd partnerschap. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het erfrecht of de familieverhouding tot uw kinderen. Is een geregistreerd partnerschap voor u verstandig? Vraag dit bijvoorbeeld aan de ambassade van het land waar u mee te maken hebt of misschien mee te maken gaat krijgen.