Burgemeester Thijsen

Marcel Thijsen is sinds 16 december 2014 burgemeester van de gemeente Tynaarlo. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester bewaakt de kwaliteit van het bestuur en bevordert de interne afstemming binnen de gemeente. Daarnaast behoren openbare orde en veiligheid, personeel en organisatie, dienstverlening en het mijnbouwdossier tot zijn takenpakket. De burgemeester houdt een spreekuur waarvoor u zich per mail kunt aanmelden.

 • Wettelijke taken
 • Handhaving
 • Ruimtelijke Ordening
 • Mijnbouw- en aardbevingsschade
 • Representatie
 • Veiligheidsregio Drenthe
 • Dienstverlening en ICT
 • Marktwezen
 • Personeel & organisatie
 • Publiekszaken & veiligheid 
 • Brandweer 
 • Intergemeentelijke samenwerking

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidregio Drenthe
 • Lid algemeen bestuur Gezagsdriehoek Noord-Drenthe
 • Lid Bestuurlijk Veiligheidsoverleg
 • Voorzitter VDG-commissie Ruimte en Wonen
 • Secretaris en penningmeester van de Kraus-Groeneveld-stichting
 • Ambassadeur Molenmuseum "De Wachter

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de burgemeester hiervoor geen loon ontvangt.