Planschade

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk worden gebouwd. Of een nieuwe weg worden aangelegd. U kunt daardoor schade lijden. Dat heet planschade.

Een paar voorbeelden:

 • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
 • Naast uw huis komt een kinderdagverblijf.
 • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis.
 • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.
 •  

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding. Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding. 

U krijgt geen schadevergoeding als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend. 

Ook bij landelijke projecten ('rijksprojecten') kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Als bijvoorbeeld een nieuwe snelweg wordt aangelegd. Zulke projecten gaan boven de mogelijkheden of bevoegdheid van de gemeente.

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder). 
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen). 
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
 • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.

U vraagt de vergoeding van planschade schriftelijk aan bij de gemeente. In uw aanvraag voor schadevergoeding moet staan:

 • welke schade u heeft;
 • welk besluit de schade heeft veroorzaakt;
 • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding;
 • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen;
 • hoe u op dat bedrag komt;
 • alle schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs);
 • uw handtekening.

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld 1 jaar.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u hier.

U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Ook handig