Wethouder Hans Kuipers

Hans Kuipers (GroenLinks) is wethouder kunst & cultuur, sociaal domein, onderwijs en sport.

Takenpakket

 • Jeugd & gezin, inclusief jeugdzorg
 • WMO
 • Onderwijs (beleidsinhoudelijk)
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Zorg
 • Kunst & cultuur
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Sport (beleidsinhoudelijk)
 • Nieuwe inwoners, statushouders
Wethouder Hans Kuipers

Nevenfunctie Verbonden aan functie van wethouderFinanciële vergoeding
AB lid GGD GGDJaOnbetaald
AB lid WPDAWPDAJaOnbetaald
AB lid VDGVDGJaOnbetaald
Voorzitter bestuurlijk overlegNMDJaOnbetaald
Lid ABO JeugdJeugdhulpregio DrentheJaOnbetaald
Voorzitter van de RekenkamerWaterschap Drents Overijsselse DeltaNee€400 per maand
PenningmeesterScouting MeppelNeeOnbetaald
Lid Publiek Vervoer Groningen/DrenthePubliek Vervoer Groningen/DrentheJaOnbetaald
Voorzitter VDG PSI VDGJaOnbetaald
PenningmeesterGroenLinks afdeling MeppelNeeOnbetaald