Eikenprocessierups

De eerste eikenprocessierupsen werden begin april 2023 in Nederland waargenomen. Eerst eten ze zich vol aan eikenbladeren en dan gaan ze vervellen. Bij de derde keer dat ze vervellen maken de rupsen brandharen aan die voor veel problemen kunnen zorgen. Eind mei van dit jaar werden de eerste karakteristieke nesten zichtbaar. Wat doet de gemeente Tynaarlo hieraan?

Rood-wit lint

De gemeentelijke boomverzorgers houden in de gaten waar de eikenprocessierupsen zitten, ook krijgt de gemeente meldingen van inwoners. De eikenbomen waar de rups in aangetroffen is, krijgen een rood wit lint waar op staat: eikenprocessierups. Dit lint waarschuwt om niet onnodig bij de boom in de buurt te komen, eronder te gaan zitten of er langdurig bij stil te staan. Want blijf je op gepaste afstand, dan is de kans kleiner dat je in contact komt met de brandharen van de rups, die klachten zoals jeuk en irritatie veroorzaken.

Nesten verwijderen

De gemeente bestrijdt de rups in gemeentebomen die op risicovolle plekken staan. Bijvoorbeeld in het centrum van een dorp, bij een school of een kinderdagverblijf. Om de nesten te verwijderen schakelt de gemeente een gespecialiseerd bedrijf in. Zij halen de nesten weg door ze op te zuigen, de nesten gaan vervolgens in dichte zakken naar de vuilverbranding.

Of er ook nesten kunnen worden afgezogen op andere locaties is afhankelijk van de plaagdruk. Het aantal rupsen in Nederland was vorig jaar zo groot, dat de bedrijven werden overvraagd. Nesten in de gemeente Tynaarlo konden dan ook niet meteen worden verwijderd als er melding van werd gedaan.

Eikenprocessierupsen in eigen boom?

Inwoners die op hun eigen perceel te maken hebben met besmette eikenbomen, zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Hen wordt afgeraden met de rupsen zelf aan de slag te gaan, vanwege de kans op verspreiding van brandhaartjes. Het is het veiligst om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

Monitoren

In de gemeente Tynaarlo hangen al bijna tien jaar zo’n 60 feromoonvallen in de eikenbomen. Deze hangen op plekken en langs bomenlanen die aantrekkelijk zijn voor de rups. Zo kan de gemeente in de gaten houden waar de rupsen zich bevinden en hoe de toename is per jaar.

Samenwerken en kennis delen

Om het probleem goed aan te pakken werkt de gemeente Tynaarlo samen met omliggende gemeentes, provincies en bijvoorbeeld het ‘Kenniscentrum Eikenprocessierups’ en Landschapsbeheer.

Melden

Vermoedt u dat de eikenprocessierups in een boom bij u in de buurt zit? Bel dan met de gemeente via het algemene nummer 0592 – 266 662 of geef een melding door via https://www.tynaarlo.nl/melden-aan-de-gemeente/een-melding-doen

Op www.ggddrenthe.nl staat de juiste informatie over wat u kunt doen als u in aanraking bent gekomen met de eikenprocessierups.