Verkiezingen

Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing voor het Europees Parlement. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op de samenstelling van het Europees Parlement. Laat daarom uw stem op 6 juni horen.

De voorwaarden om te mogen stemmen tijdens de Europees Parlementverkiezing zijn: 

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht;
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Hier gelden 3 aanvullende eisen voor: 

  1. De kiezer woont op de dag van kandidaatstelling (23 april 2024) officieel in Nederland volgens Basisregistratie Personen (BRP).
  2. De kiezer zich eenmalig laat registreren bij de woongemeente met een Y32 formulier. Registreren kan digitaal via dit formulier. 
  3. De kiezer niet is uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of de lidstaat waarvan de kiezer onderdaan is.