Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen: één voor Provinciale Staten en één voor de waterschappen. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op de samenstelling van de volksvertegenwoordiging in Provinciale Staten en het bestuur van uw waterschap. Laat daarom uw stem op 15 maart horen.

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten zijn:

  • kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit
  • kiezer moet 18 jaar of ouder zijn
  • kiezer moet niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de waterschappen zijn:

  • kiezer moet 18 jaar of ouder zijn
  • kiezer moet niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Het provinciebestuur maakt iedere dag keuzes om ervoor te zorgen dat u zo goed mogelijk kunt wonen, werken en leven in Drenthe. Zo zorgt de provincie voor wegonderhoud, goede bereikbaarheid via openbaar vervoer en stimuleert zij de productie en het gebruik van duurzame energie. Doordat de provincie de natuur beschermt, fietsroutes aanlegt en cultuur en sport ondersteunt, kunt u erop uit in Drenthe. Er zijn verschillende politieke partijen waar u 15 maart op kunt stemmen. Door te stemmen laat u zien welke keuzes de provincie volgens u moet maken.

Kijk op www.daaromstemikop15maart.nl voor meer informatie over de provinciale verkiezingen.

Nog geen keuze gemaakt? Op www.stemwijzer.nl vindt u een stemhulp. 

Als u gaat stemmen, heeft u bij het waterschap invloed op hoe we water beheren. Waterschappen zorgen voor veilige kades en dijken en doen hun best wateroverlast en droogte te voorkomen. Daarnaast houden zij zich bezig met de kwaliteit van water in sloten, beken, meren en kanalen. Bijvoorbeeld door rioolwater te zuiveren. Met uw stem voor het bestuur van het waterschap draagt u bij aan de manier waarop we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Aanpassen is belangrijk; dan kunnen we prettig blijven leven in ons gebied.

De gemeente Tynaarlo ligt in het gebied van twee waterschappen: Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Op uw stempas ziet u bij welk waterschap u hoort.

Op www.noorderzijlvest.nl/verkiezingen of www.hunzeenaas.nl/verkiezingen vindt u meer informatie over de waterschapsverkiezingen. Daar vindt u ook de verwijzing naar de stemwijzer.