Stembureaulid

Heeft u in de afgelopen jaren al geholpen bij de verkiezingen? Dan ontvangt u via de mail een uitnodiging om u weer aan te melden als stembureaulid. Wilt u voor het eerst meehelpen bij de verkiezingen in de gemeente Tynaarlo? Meldt u zich dan aan via de portaal Verkiezingen.

Direct naar de portaal Verkiezingen

De werkzaamheden voor de verkiezingen zijn niet ingewikkeld. Ze moeten wel heel zorgvuldig gebeuren. Verkiezingen zijn de basis voor onze democratie. Om u te helpen met het uitvoeren van de taken, is een instructie nodig. De instructie is digitaal.

We hebben een instructie per functie. De beoogde voorzitters, plaatsvervangend voorzitters en stembureauleden krijgen bij de instructie ook een examen. U moet deze met goed gevolg afleggen om ingezet te kunnen worden op het stembureau.

De instructie behandelt alle onderwerpen die u bij uw taken tegenkomt. Voorzitters en plaatsvervangend voorzitters krijgen een aanvullende instructie over het gebruik van de StembureauApp tijdens de verkiezingsdag.

 

De volgende vergoedingen worden betaald per functie:

•    stembureauvoorzitter: € 250
•    plaatsvervangend stembureauvoorzitter: € 220
•    stembureaulid: € 170
•    Teller centrale stemopneming: €50

De vergoedingen worden in de maand volgend op de verkiezingen overgemaakt. U moet de vergoeding opgeven bij de belastingdienst of uitkeringsinstantie.