Actuele werkzaamheden


In onze gemeente worden regelmatig werkzaamheden aan wegen uitgevoerd. De meeste daarvan besteden we als gemeente uit aan gespecialiseerde aannemers. Sommige kleine herstelwerkzaamheden doen we zelf. Wanneer een weg afgezet wordt, geven we met borden de omleidingsroutes aan. Een actueel overzicht van de meeste werkzaamheden aan de wegen vindt u op de speciale kaart van Drenthe. Meestal ontvangen de direct aanwonenden nadere informatie van de aannemer die het werk uitvoert.

Heeft u een melding of een klacht over schade aan de weg? Dat kunt u dit direct via het formulier 'melding openbare ruimte' doorgeven.

Er is lang uitgekeken naar de vernieuwing van het centrumgebied in Eelde. Inmiddels begint het gestalte te krijgen. Diverse ondernemers hebben geïnvesteerd in hun onroerend goed. Nu worden de herinrichting van de openbare ruimte en de vervanging van het riool aangepakt.

De gemeente heeft afgelopen jaar het parkeerterrein aan de Kerkhoflaan al vernieuwd, vooruitlopend op de vernieuwing van het gehele centrum. Het bestek Centrumplan Eelde is in juli 2017 aanbesteed en het werk is aangenomen door Zuidema Aannemers BV uit Hoogeveen. Deze aannemer is van oktober 2017 tot en met april 2018 bezig zijn met de uitvoering van het werk.

Meer informatie op projectwebsite van de aannemer

De werkzaamheden worden in 7 fasen uitgevoerd om de overlast voor de aanwonenden en ondernemers zoveel mogelijk te beperken. De faseringstekening kunt u vinden op de website van de aannemer over dit project. Daar is ook de planning te vinden.

Voordat de aannemer met een nieuwe fase start, worden de direct aanwonenden en de betreffende ondernemers persoonlijk geïnformeerd. Er worden concrete afspraken gemaakt over bereikbaarheid, eventueel gewenste hulp bij laden/lossen, verplaatsen van containers en andere praktische zaken.

Verkeershinder/omleidingen

Het is helaas onontkoombaar dat de werkzaamheden van Zuidema voor bewoners en ondernemers hinder op gaan leveren. De aannemer stelt echter alles in het werk om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en de regio Groningen-Assen.