Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens aanvragen

In de Wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan anderen doorgeeft? Vraag dan online om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens.

Direct verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens aanvragen (met DigiD)

De gemeente geeft uw persoonsgegevens altijd door aan andere overheidsinstellingen. Instanties die uw gegevens ontvangen zijn daarvoor geautoriseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De verstrekking van deze gegevens kunt u niet voorkomen.

Daarnaast zijn er nog instanties die gegevens vragen voor de uitvoering van bepaalde wettelijke voorschriften. Voorbeelden hiervan zijn advocaten voor het aanspannen van een rechtszaak en kerken voor het bijhouden van hun ledenadministratie. Voor deze instanties kunt u verstrekkingsbeperking van uw gegevens verzoeken. In sommige gevallen zal een afweging worden gemaakt tussen uw belang en het belang van de aanvrager. U wordt altijd in de gelegenheid gesteld hierover uw mening te geven.

Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan particulieren en commerciële instellingen.

U kunt digitaal een verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.

Wilt u liever persoonlijk een verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen? Maak dan een afspraak. Aan de balie wordt u gevraagd een geldig identiteitsbewijs te tonen.

De volgende personen mogen het verzoek doen:

  • ingeschrevene ouder dan 16 jaar
  • ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar
  • curatoren voor onder curatele gestelden.

Het aanvragen van verstrekkingsbeperking is gratis.