Eerste inschrijving in Nederland


Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar tenminste vier maanden in Nederland? Dan doet u binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk aangifte bij de gemeente.

Verblijft u het komende half jaar korter dan vier maanden in Nederland? Dan moet u waarschijnlijk worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid "Waar kan ik mij laten registreren als niet-ingezetene in de BRP (ook wel bekend als RNI)?"

Een gemeente moet de identiteit vaststellen van iedereen die zich in Nederland inschrijft. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langskomen. Hiervoor moet u eerst een afspraak te maken.

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Om u zich in te kunnen laten schrijven, moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig als:

 • u de Nederlandse nationaliteit heeft
 • u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft
 • u een geldige verblijfsvergunning heeft
 • u langer dan 4 maanden in Nederland gaat verblijven.

U moet bij de volgende stukken meebrengen naar het gemeentehuis:

 • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Als u een vreemde nationaliteit hebt: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit geldt niet voor inwoners van de Europese Unie.
 • Als u in het buitenland bent geboren: een geboorteakte.
 • Indien van toepassing: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte, een akte van overlijden als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden en geboorteakten van de kinderen.
 • Als u afkomstig bent van Aruba, Curacao of Sint Maarten: een bewijs van uitschrijving.
 • Documenten waaruit blijkt dat u een bepaald pand bewoont, bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.

Soms moeten buitenlandse akten worden gelegaliseerd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid "Legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland".

 

Ook handig

 1. Informatie van de Rijksoverheid over legalisatie van buitenlandse documenten
 2. Informatie van de IND over een verhuizing naar Nederland vanuit een ander Europees land.
 3. Informatie van de Rijksoverheid over Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).