Eerste inschrijving in Nederland


Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar tenminste vier maanden in Nederland? Dan doet u binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk aangifte bij de gemeente.

Verblijft u het komende half jaar korter dan vier maanden in Nederland? Dan moet u waarschijnlijk worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Een gemeente moet de identiteit vaststellen van iedereen die zich in Nederland inschrijft. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langskomen. Hiervoor moet u eerst een afspraak te maken.

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Om u zich in te kunnen laten schrijven, moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig als:

  • u de Nederlandse nationaliteit heeft
  • u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft
  • u een geldige verblijfsvergunning heeft
  • u langer dan 4 maanden in Nederland gaat verblijven.

U moet bij de volgende stukken meebrengen naar het gemeentehuis:

  • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Als u een vreemde nationaliteit hebt: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit geldt niet voor inwoners van de Europese Unie.
  • Als u in het buitenland bent geboren: een geboorteakte.
  • Indien van toepassing: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte, een akte van overlijden als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden en geboorteakten van de kinderen.
  • Als u afkomstig bent van Aruba, Curacao of Sint Maarten: een bewijs van uitschrijving.
  • Documenten waaruit blijkt dat u een bepaald pand bewoont, bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.

Soms moeten buitenlandse akten worden gelegaliseerd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Ook handig