Afwijkende openingstijden

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten. Jeugdhulp is vrijdag 27 mei voor spoedvragen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur. De milieustraat is dan geopend. Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.

Werken in openbaar gebied

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte? Dan heeft u een vergunning nodig. Voor sommige werkzaamheden moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Andere werkzaamheden kunt u melden via Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Doe direct een graafmelding bij het Kabels en Leidingeninformatiecentrum (KLic)

Alleen met een vergunning of instemming (van de gemeente) mag u kabels en leidingen in de (gemeente) grond aanleggen.

Heeft u als telecommunicatiebedrijf instemming nodig? Dan gelden de regels uit de Telecommunicatiewet en de gemeentelijke Telecommunicatieverorderdening.

U moet de graafwerkzaamheden voor het leggen van kabels en leidingen doen bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Vergunning of instemming moet u aanvragen bij de eigenaar van de grond. Als het niet om gemeentegrond gaat, moet u het verzoek tevens melden bij de gemeente.

Bij het aanvragen van een vergunning of het vragen van instemming moet u het volgende doen:

  • melding aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC);
  • melding bij de gemeente door een schriftelijk verzoek in te dienen met tekening in drievoud met daarop de kabels en leidingen en bijkomende zaken (schakelkasten c.a.) die u wilt leggen.

Voor bovengrondse kabels of leidingen in openbaar gebied moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online.

Voor ondergrondse kabels of leidingen in openbaar gebied dient u de ‘aanvraag vergunning ondergrondse kabels of leidingen’ in te dienen bij de gemeente. Dat doet u in MOOR.

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in een gebied met een landschappelijke of cultuurhistorische waarde? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen op Omgevingsloket online.

Gaat u grond afgraven? Check door middel van de bodemkwaliteitskaart en / of bodemonderzoek of de grond schoon is. Is de grond vervuild of twijfelt u hierover? Dan moet u dit melden bij de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe). Gaat u grond verplaatsen? Dan moet u dat melden via het meldpuntbodemkwaliteit.nl. Voor vragen over grond kunt u contact opnemen met de RUD, via www.ruddrenthe.nl.  

  • Vaste Leges Telecom 2019: € 304,50
  • Variabele Leges Telecom 2019: € 1,10 p/m  

Ook handig