Werken in openbaar gebied

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte? Dan heeft u een vergunning nodig. Voor sommige werkzaamheden moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Andere werkzaamheden kunt u melden via Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Doe direct een graafmelding bij het Kabels en Leidingeninformatiecentrum (KLic)

Alleen met een vergunning of instemming (van de gemeente) mag u kabels en leidingen in de (gemeente) grond aanleggen.

Heeft u als telecommunicatiebedrijf instemming nodig? Dan gelden de regels uit de Telecommunicatiewet en de gemeentelijke Telecommunicatieverordening.

U moet de graafwerkzaamheden voor het leggen van kabels en leidingen doen bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Vergunning of instemming moet u aanvragen bij de eigenaar van de grond. Als het niet om gemeentegrond gaat, moet u het verzoek tevens melden bij de gemeente.

Bij het aanvragen van een vergunning of het vragen van instemming moet u het volgende doen:

  • melding aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC);
  • melding bij de gemeente door een schriftelijk verzoek in te dienen met tekening in drievoud met daarop de kabels en leidingen en bijkomende zaken (schakelkasten c.a.) die u wilt leggen.

Voor bovengrondse kabels of leidingen in openbaar gebied moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online.

Voor ondergrondse kabels of leidingen in openbaar gebied dient u de ‘aanvraag vergunning ondergrondse kabels of leidingen’ in te dienen bij de gemeente. Dat doet u in MOOR.

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in een gebied met een landschappelijke of cultuurhistorische waarde? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen op Omgevingsloket online.

Gaat u grond afgraven? Check door middel van de bodemkwaliteitskaart en / of bodemonderzoek of de grond schoon is. Is de grond vervuild of twijfelt u hierover? Dan moet u dit melden bij de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe). Gaat u grond verplaatsen? Dan moet u dat melden via het meldpuntbodemkwaliteit.nl. Voor vragen over grond kunt u contact opnemen met de RUD, via www.ruddrenthe.nl.  

  • Vaste Leges Telecom 2019: € 370,10
  • Variabele Leges Telecom 2019: € 1,25 p/m  

Ook handig