Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Milieumelding of -vergunning

Begint u een bedrijf of wilt u uw huidige bedrijf uitbreiden? En voert u met uw bedrijf activiteiten uit die het milieu aanzienlijk belasten? Dan moet u meestal een milieumelding doen. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning milieu nodig. Of een milieumelding en/of -vergunning nodig is, kunt u online controleren via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) van de Rijksoverheid. Op die website kunt u ook online uw melding doen.

Direct naar de Activiteitenbesluit Internetmodule

Of een milieumelding en/of -vergunning nodig is, hangt af van het soort bedrijf dat u hebt, van de activiteit die u gaat uitvoeren en van de mate waarin deze activiteit het milieu belast. Doorloopt u de vragenlijst via de AIM, dan ziet u vanzelf of uw bedrijfsactiviteiten meldings- en/of vergunningsplichtig zijn.