Afwijkende openingstijden

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten. Jeugdhulp is vrijdag 27 mei voor spoedvragen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur. De milieustraat is dan geopend. Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.

Milieumelding of -vergunning

Begint u een bedrijf of wilt u uw huidige bedrijf uitbreiden? En voert u met uw bedrijf activiteiten uit die het milieu aanzienlijk belasten? Dan moet u meestal een milieumelding doen. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning milieu nodig. Of een milieumelding en/of -vergunning nodig is, kunt u online controleren via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) van de Rijksoverheid. Op die website kunt u ook online uw melding doen.

Direct naar de Activiteitenbesluit Internetmodule

Of een milieumelding en/of -vergunning nodig is, hangt af van het soort bedrijf dat u hebt, van de activiteit die u gaat uitvoeren en van de mate waarin deze activiteit het milieu belast. Doorloopt u de vragenlijst via de AIM, dan ziet u vanzelf of uw bedrijfsactiviteiten meldings- en/of vergunningsplichtig zijn.