Incidentele festiviteiten

Wilt u tijdelijk alcohol verkopen, bijvoorbeeld tijdens een evenement of bijzondere gelegenheid? En u wilt ook muziek ten gehore brengen en/of een tent/overkapping plaatsen, dan heeft u een ontheffing nodig.

Met een ontheffing mag u alleen bier, wijn en andere zwak alcoholische drank verkopen. U kunt voor maximaal 12 dagen achter elkaar een ontheffing krijgen.

De voorwaarden voor een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol, het plaatsen van een tent/overkapping en (live) muziek zijn:

 • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
 • U mag alleen schenken in plastic bekers, glaswerk is niet toegestaan.
 • In de tent/overkapping mogen niet meer dan 150 personen aanwezig zijn. Kunnen er meer personen in de tent/overkapping dan wordt u doorverwezen naar het aanvraagformulier evenementenvergunning;
 • U mag per kalenderjaar voor maximaal acht (incidentele) festiviteiten geluidsontheffing aanvragen.
 • Bij festiviteiten binnen de inrichting geldt de ontheffing tot maximaal 03:00 uur. Bij festiviteiten op het buitenterrein (maximaal twee per jaar) tot uiterlijk 22:00 uur. M.u.v. de aangewezen collectieve festiviteiten.
 • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die minimaal 21 jaar oud is en van onbesproken gedrag is.

U doet uw aanvraag bij de gemeente. Gebruik daarvoor het digitaal aanvraagformulier.

U geeft het volgende aan ons door:

 • waar, wanneer en hoe laat u tijdelijk alcohol wilt schenken
 • de gegevens van de personen die alcohol gaan schenken
 • de gegevens van de leidinggevende (mét kopie SVH-diploma en legitimatie)
 • situatietekening met daarop de ligging van de tent/overkapping op een schaal van 1:1000 of 1:500
 • wanneer en tot hoe laat u (live) muziek ten gehore brengt.
 • een plattegrondtekening van de tent/overkapping van de inrichting waarop tenminste moet zijn aangegeven:
 1. de indeling van de tent/overkapping (bar, podium, stoelen etc.)
 2. de brandveiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen, nooduitgangen e.d.)
 3. de bestemming van de verschillende ruimten.
 4. het maximaal aantal toe te laten personen per ruimte.

Een tijdelijke ontheffing van de Drank- en Horecawet (art. 35) kost € 87,10

Vraag de tijdelijke ontheffing uiterlijk 8 weken van te voren aan. Het is aan te bevelen uw aanvraag eerder in te dienen. Bij sommige evenementen is tijd nodig om af te stemmen met onder andere politie en brandweer. 

Is alle informatie compleet? Dan kunnen we de aanvraag direct behandelen, dit duurt maximaal 6 weken. 

Ja, u heeft een evenementenvergunning nodig;

Evenementen zijn voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak, bijvoorbeeld een feest, braderie, circus, rommelmarkt, optocht, muziekvoorstelling of wedstrijd. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te kunnen waarborgen dient u een evenementenvergunning aan te vragen. Dit geldt ook als het evenement op eigen terrein plaatsvindt