Drank- en Horecavergunning

Als ondernemer van een horecabedrijf, kantine, bedrijfsrestaurant of slijterij moet u in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te verkopen. Deze vergunning vraagt u aan in het gemeentehuis. U kunt daarvoor een afspraak maken. Neem de ingevulde aanvraagformulieren mee.

Ook als u uw horecazaak verplaatst of uw ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV) moet u een vergunning aanvragen. De benodigde formulieren vindt u onderaan deze pagina.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen, vul dan het formulier in die u kunt vinden via onderstaande link.

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.
 • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Wanneer u een drank- en horecavergunning aanvraagt moet u een aantal gegevens bij ons als gemeente aanleveren. Hiervan hebben we een overzicht gemaakt, om u te helpen in één keer een volledige aanvraag in te dienen. U vindt hieronder een checklist voor reguliere horeca en voor para-commerciële horeca (bijvoorbeeld sportkantines).

pdf Checklist voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning voor reguliere horeca (PDF, 22.91 KB)

pdf Checklist voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning voor para-commerciële horeca (PDF, 21.3 KB)

Komt er een extra of nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Dan moet u dit bij ons als gemeente melden. De leidinggevende kan meteen aan het werk. Wij controleren de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij/zij een strafblad heeft. U moet hiervoor het onderstaande formulier invullen en bij ons inleveren.

 • Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet kost € 664,65
 • Het wijzigen van leidinggevende(n) op de bestaande drank- en horecavergunning kost € 166,95
 • Het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet kost € 74,55
 • Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet kost € 82,95