Drank- en Horecavergunning


Als ondernemer van een horecabedrijf, kantine, bedrijfsrestaurant of slijterij moet u in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te verkopen. Deze vergunning vraagt u aan in het gemeentehuis. U kunt daarvoor een afspraak maken. Neem de ingevulde aanvraagformulieren mee. Ook als u uw horecazaak verplaatst of uw ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV) moet u een vergunning aanvragen. De benodigde formulieren vindt u onderaan deze pagina.

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.
 • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Komt er een extra of nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Dan moet u dit bij ons als gemeente melden. De leidinggevende kan meteen aan het werk. Wij controleren de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij/zij een strafblad heeft. U moet hiervoor het onderstaande formulier invullen en bij ons inleveren.

 • Een drank- en horecavergunning kost € 603,30
 • Het wijzigen van een drank- en horecavergunning kost € 151,05

Meer informatie en formulieren

 1. Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning reguliere horeca (model A) (pdf, 131.74 KB)
 2. Bijlage bij aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning reguliere horeca (model A) (pdf, 61.5 KB)
 3. Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning para-commerciële horeca (model B) (pdf, 58.44 KB)
 4. Bijlage bij aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning para-commerciële horeca (model B) (pdf, 58.63 KB)
 5. Format Bestuursreglement alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties (pdf, 44.71 KB)
 6. Beleidslijn gemeente Tynaarlo met betrekking tot de Wet Bibob (pdf, 18.99 KB)
 7. Vragenlijst BIBOB voor natuurlijke personen (pdf, 91.86 KB)
 8. Vragenlijst BIBOB voor rechtspersonen (pdf, 87.18 KB)