Drank- en Horecavergunning


Als ondernemer van een horecabedrijf, kantine, bedrijfsrestaurant of slijterij moet u in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te verkopen. Deze vergunning vraagt u aan in het gemeentehuis. U kunt daarvoor een afspraak maken. Neem de ingevulde aanvraagformulieren mee. Ook als u uw horecazaak verplaatst of uw ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV) moet u een vergunning aanvragen. De benodigde formulieren vindt u onderaan deze pagina.

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.
 • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Wanneer u een drank- en horecavergunning aanvraagt moet u een aantal gegevens bij ons als gemeente aanleveren. Hiervan hebben we een overzicht gemaakt, om u te helpen in één keer een volledige aanvraag in te dienen. U vindt hieronder een checklist voor reguliere horeca en voor para-commerciële horeca (bijvoorbeeld sportkantines).

pdf Checklist voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning voor reguliere horeca (PDF, 22.91 KB)

pdf Checklist voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning voor para-commerciële horeca (PDF, 21.3 KB)

Komt er een extra of nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Dan moet u dit bij ons als gemeente melden. De leidinggevende kan meteen aan het werk. Wij controleren de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij/zij een strafblad heeft. U moet hiervoor het onderstaande formulier invullen en bij ons inleveren.

 • Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet kost € 664,65
 • Het wijzigen van leidinggevende(n) op de bestaande drank- en horecavergunning kost € 166,95
 • Het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet kost € 74,55
 • Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet kost € 82,95

Meer informatie en formulieren

 1. Meer informatie op de website van het Bedrijfschap Horeca en Catering
 2. Meer informatie op de website van Koninklijke Horeca Nederland
 3. Meer informatie over de wet Bibob op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 1. Format Bestuursreglement alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties (pdf, 44.71 KB)
 2. Beleidslijn gemeente Tynaarlo met betrekking tot de Wet Bibob (pdf, 18.99 KB)
 3. Vragenlijst BIBOB voor natuurlijke personen (pdf, 91.86 KB)
 4. Vragenlijst BIBOB voor rechtspersonen (pdf, 87.18 KB)