Afwijkende openingstijden

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten. Jeugdhulp is vrijdag 27 mei voor spoedvragen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur. De milieustraat is dan geopend. Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.

Drank- en Horecavergunning

Als ondernemer van een horecabedrijf, kantine, bedrijfsrestaurant of slijterij moet u in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te verkopen. Deze vergunning vraagt u aan in het gemeentehuis. U kunt daarvoor een afspraak maken. Neem de ingevulde aanvraagformulieren mee.

Ook als u uw horecazaak verplaatst of uw ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV) moet u een vergunning aanvragen. De benodigde formulieren vindt u onderaan deze pagina.

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden omtrent het gebouw, het terras of leidinggevenden dan moet u dit bij de gemeente melden. U kunt de melding doorgeven via onderstaande link.

Als er sprake is van een extra of nieuwe leidinggevende, dan kan hij of zij meteen na de melding aan het werk. De gemeente zal de achtergrond van de leidinggevende controleren, op bijvoorbeeld een strafblad. Bij vertrek van een leidinggevende moet u dit ook via het formulier melden.

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.
 • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Wanneer u een drank- en horecavergunning aanvraagt moet u een aantal gegevens bij ons als gemeente aanleveren. Hiervan hebben we een overzicht gemaakt, om u te helpen in één keer een volledige aanvraag in te dienen. U vindt hieronder een checklist voor reguliere horeca en voor para-commerciële horeca (bijvoorbeeld sportkantines).

pdf Checklist voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning voor reguliere horeca (PDF)

pdf Checklist voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning voor para-commerciële horeca (PDF)

 • Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet kost € 732,80
 • Het wijzigen van leidinggevende(n) op de bestaande drank- en horecavergunning kost € 184,10
 • Het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet kost € 82,20
 • Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet kost € 91,45

Ook handig