Andere vergunningen


Er zijn verschillende activiteiten waarvoor u volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunning of ontheffing nodig heeft, bijvoorbeeld carbidschieten of tijdelijk kamperen op een plek die geen kampeerplaats is. Neem hiervoor contact op met de gemeente.