Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Alcoholwetvergunning

Als ondernemer van een horecabedrijf, kantine, bedrijfsrestaurant of slijterij moet u in het bezit zijn van een alcoholwetvergunning om alcoholische dranken te verkopen. Deze vergunning vraagt u aan in het gemeentehuis. U kunt daarvoor een afspraak maken. Neem de ingevulde aanvraagformulieren mee.

Ook als u uw horecazaak verplaatst of uw ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV) moet u een vergunning aanvragen. De benodigde formulieren vindt u onderaan deze pagina.

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden omtrent het gebouw, het terras of leidinggevenden dan moet u dit bij de gemeente melden. U kunt de melding doorgeven via onderstaande link.

Als er sprake is van een extra of nieuwe leidinggevende, dan kan hij of zij meteen na de melding aan het werk. De gemeente zal de achtergrond van de leidinggevende controleren, op bijvoorbeeld een strafblad. Bij vertrek van een leidinggevende moet u dit ook via het formulier melden.

U moet een alcoholwetvergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt;
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert;
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv).

In de alcoholwetvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn;
 • Leidinggevenden mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
 • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben;
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Wanneer u een alcoholwetvergunning aanvraagt moet u een aantal gegevens bij ons als gemeente aanleveren. Hiervan hebben we een overzicht gemaakt, om u te helpen in één keer een volledige aanvraag in te dienen. U vindt hieronder een checklist voor reguliere horeca en voor para-commerciële horeca (bijvoorbeeld sportkantines).

pdf Checklist voor de aanvraag van een Alcoholwetvergunning voor reguliere horeca (PDF)

pdf Checklist voor de aanvraag van een Alcoholwetvergunning voor para-commerciële horeca (PDF)

 • Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet kost € 732,80
 • Het wijzigen van leidinggevende(n) op de bestaande alcoholwetvergunning kost € 184,10
 • Het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet kost € 82,20
 • Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet kost € 91,45

Ook handig