Veiligheid

Samen zien gemeente en politie erop toe dat inwoners zich aan de regels houden en als dat nodig is grijpen ze in. Bel 112 bij misdrijven of levensbedreigende situaties. Voor alles wat 'zonder zwaailicht' kan, en voor informatie en advies is de politie via 0900-8844 bereikbaar. Bij de gemeente kunt u terecht met meldingen over de openbare ruimte. Bijvoorbeeld wanneer daar iets vernield is, of bij schade aan de weg, gedumpt afval, etc. Hiervoor kunt u het formulier Melding Openbare Ruimte invullen of telefonisch contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 0592-266662.

Informatie over het politiebureau in Vries op de website van de politie.

Samenwerking tussen politie en gemeentelijke BOA’s

Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeente bepaalde werkzaamheden kunnen overnemen van de politie, als de politie daar vanwege andere prioriteiten niet aan toekomt. Dit geldt vanzelfsprekend alleen voor de werkzaamheden die binnen de bevoegdheden van de BOA's vallen. Boa's mogen identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit.

Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo wil de veiligheid van haar inwoners zo goed mogelijk waarborgen. Hiervoor is samen met de betrokken partijen, zoals de politie en de brandweer een plan opgesteld. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  1. samen maken we het veilig;
  2. landelijke en regionale ontwikkelingen volgen;
  3. met aandacht voor bijzondere doelgroepen;
  4. en veiligheid in de openbare ruimte.

Het Integraal Veiligheidsbeleid kunt u via de link hieronder inzien.

Samen zien gemeente en politie erop toe dat inwoners zich aan de regels houden en als dat nodig is grijpen ze in. Bel 112 bij misdrijven of levensbedreigende situaties. Voor alles wat 'zonder zwaailicht' kan, en voor informatie en advies is de politie via 0900-8844 bereikbaar. Bij de gemeente kunt u terecht met meldingen over de openbare ruimte. Bijvoorbeeld wanneer daar iets vernield is, of bij schade aan de weg, gedumpt afval, etc. Hiervoor kunt u het formulier Melding Openbare Ruimte invullen of telefonisch contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 0592-266662.

Ook handig