Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Hulpdiensten

Ziet u buiten dingen gebeuren die niet deugen? Bel bij acute nood 112. En in alle andere, minder dringende gevallen 0900-8844 (politie). Ook de brandweer heeft een geen-spoed-nummer: 0900-0904.

Afbeelding met daarop de tekst 1 1 2, als elke seconde telt

Vernielingen of schade op of langs de weg?

Is er op straat of in het park iets vernield, of bijvoorbeeld schade aan de weg of gedumpt afval? Meld dit dan bij de gemeente, digitaal via het formulier Melding Openbare Ruimte, of telefonisch via 0592 - 266 662.

Samenwerking tussen politie en gemeentelijke BOA’s

Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) van de gemeente bepaalde werkzaamheden kunnen overnemen van de politie, als de politie daar vanwege andere prioriteiten niet aan toekomt. Dit geldt vanzelfsprekend alleen voor de werkzaamheden die binnen de bevoegdheden van de BOA's vallen. Boa's mogen identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit.

20-12-2022

Ook handig