Tijdelijke uitvoeringsregeling 25 jaar Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo bestaat 25 jaar! En dat willen we samen met de inwoners van Tynaarlo vieren. Daarom is er ter ondersteuning van verenigingen en stichtingen een subsidieregeling tot stand gekomen.

Update 22 mei 2023: het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt, er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de aanvraag van de subsidie zijn als volgt:

  • De subsidie aanvraag is alleen mogelijk voor stichtingen of verenigingen;
  • De activiteit heeft te maken hebben met cultuur, sport of welzijn;
  • Een aanvrager kan eenmalig een bedrag van maximaal € 500,- aanvragen;
  • Aanvragers kunnen een samenwerkingsverband aangaan waardoor zij de subsidie kunnen stapelen;
  • De activiteit heeft te maken met het vieren van 25 jaar gemeente Tynaarlo, leg goed uit in de omschrijving hoe dit zichtbaar of kenbaar wordt gemaakt of hoe dit in de activiteit verwerkt is;
  • De activiteit moet plaats vinden in de gemeente Tynaarlo;
  • De activiteit moet plaats vinden in 2023;
  • Na afloop van de activiteit dient er een foto van de activiteit te worden gestuurd naar 25jaarTynaarlo@tynaarlo.nl (rekening houdend met de AVG).