Afwijkende openingstijden

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten. Jeugdhulp is vrijdag 27 mei voor spoedvragen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur. De milieustraat is dan geopend. Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.

plaatje met boom, persoon en huis met daarin een starterslening.

Starterslening

Wilt u als starter een woning kopen? Maar is uw inkomen niet hoog genoeg om een hypotheek te krijgen? Dan kunt u een Starterslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hiervoor heeft u toewijzingsbrief nodig van de gemeente.

inschrijfformulier starterslening

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van de woning en het bedrag dat u maximaal kunt lenen bij uw bank. De Starterslening is een aanvulling op uw hypotheek. U kunt de lening alleen krijgen bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie.

Na afsluiten van de Starterslening heeft u de eerste drie jaar geen maandlasten, omdat de rente en aflossing betaald worden uit een combinatielening. Hierna betaalt u in principe rente en aflossing.

De voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening Starterslening Gemeente Tynaarlo 2021. De belangrijkste voorwaarden staan hieronder.

 • U koopt voor het eerst een woning en gaat er zélf in wonen.
 • De woning moet in de gemeente Tynaarlo staan.
 • De aankoopprijs van een bestaande woning mag niet hoger zijn dan € 250.000,-.
 • Verbeterkosten voor een bestaande woning zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening.
 • Voor een nieuwbouwwoning is de aankooprijs niet hoger dan de maximale NHG-grens.
 • De Starterslening en eerste hypotheek zijn voorzien van Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
 • De starterslening is niet hoger dan 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 25.000,-.

 • Vul het digitale aanvraagformulier in en stuur daarbij een afschrift mee van de door beide partijen ondertekende koop-/aanneemovereenkomst of koopcontract.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief.
 • Met deze toewijzingsbrief kunt u de lening aanvragen bij de SVn.
 • SVn toetst de aanvraag, stuurt u een offerte en zorgt ervoor dat het geld beschikbaar is bij de notaris.

Het aanvragen van toewijzingsbrief is gratis. Sluit u een starterslening af, dan rekent SVn afsluitkosten. Op de website van SVn kunt u lezen wat deze kosten zijn.

Inhoudelijke vragen over de starterslening kunt u stellen aan SVn. Kijk daarvoor op de website van SVn.

De wetten en regels zijn te vinden via deze link: Verordening Starterslening Gemeente Tynaarlo 2021