Regionale Energiestrategie Drenthe

Je telefoon opladen, een douche nemen of het licht aandoen. De aardappels opzetten, de thermostaat wat hoger zetten. Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij stil staan. Dat moet natuurlijk ook in de toekomst zo blijven, maar dan moeten we investeren in schonere energie.

Fossiele brandstoffen als aardgas, olie en kolen raken op. En we stoten met elkaar te veel CO2 uit, waardoor het klimaat verandert. Doen we niets, dan krijgen we steeds meer last van heftige klimaatveranderingen, zoals grote droogte, wateroverlast en temperatuurschommelingen. Gelukkig zijn er alternatieven. We kunnen meer doen om energie te besparen. En zelf schone energie opwekken en gebruiken.

Hoe we dat de komende jaren gaan doen in Drenthe, staat beschreven in de concept Regionale Energie Strategie (RES), die de gemeenteraad van Tynaarlo op 12 mei 2020 heeft vastgesteld.

Illustratie bij concept RES Drenthe

Energieregio’s

De regionale energie strategie komt voort uit het Klimaatakkoord. Nederland is verdeeld in dertig regio’s die allen een plan maken hoe zij bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Drenthe is één van die regio’s. De gemeente Tynaarlo werkt daarin samen met de andere Drentse gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke partners, jongeren en beheerders van gas- en elektriciteitsnetten, aan de Regionale Energie Strategie voor Drenthe.

Belangrijke bijdrage

Het concept van de Drentse strategie is nu klaar. Daarin staat dat de regio Drenthe 3,45 TWh energie wil opwekken voor 2030. Dat is bijna 25 procent van het huidige totale energieverbruik in onze regio en 10 procent van de landelijke opgave. Met deze bijdrage voorkomen we bovendien een CO2-uitstoot van 2,0 Megaton in 2030. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie opgave uit het Klimaatakkoord.

Omgevingsvisie

De concept RES wordt nu verder uitgewerkt in de RES 1.0. Daarin wordt beschreven hoe we onze uitgangspunten verder vorm en inhoud willen geven. Bij de verdere uitwerking worden inwoners betrokken. In de gemeente Tynaarlo komt dit onder andere terug in de omgevingsvisie die op dit moment wordt ontwikkeld. Hoe dit proces eruit ziet, en wanneer u mee kunt praten, vindt u hier: https://tynaarlo.ikpraatmee.nl/

Meer weten

https://www.energievoordrenthe.nl

https://www.regionale-energiestrategie.nl

https://www.klimaatakkoord.nl/