Planning

Op dit moment kan iedereen het voorlopig ontwerp bekijken. Vanwege het coronavirus kunnen er nu geen inloopavonden over plaatsvinden. Het is de bedoeling die alsnog in januari te organiseren.

Als dat dan nog niet kan, bekijken we wat dan de beste andere mogelijkheden voor overleg zijn. Reageren kan dus in een later stadium. In januari wordt daar meer over bekend. Wie een vraag of opmerking heeft, kan die in de tussentijd mailen naar hoofdwegeelde@tynaarlo.nl.

Na de vaststelling van het voorlopig ontwerp wordt het definitieve ontwerp gemaakt, dat uiteindelijk digitaal wordt gepresenteerd. Op basis van dit definitieve ontwerp worden een zogeheten ‘bestek’ en tekeningen gemaakt, en vindt de aanbesteding plaats.

Na de gunning van de werkzaamheden overlegt de gemeente met de aannemer, de ondernemers en de inwoners van de Hoofdweg over de werkzaamheden, de planning en beperking van de overlast door de werkzaamheden.