Planning

Nu het definitief ontwerp gereed is, wordt door de gemeente een zogeheten ‘bestek’ en tekeningen gemaakt, en vindt de aanbesteding plaats.

Op dit moment is er sprake van een krappe arbeidsmarkt met een landelijk tekort aan personeel in vele branches. Ook de nutsbedrijven, die de elektriciteitskabels en leidingen aan de Hoofdweg aanpassen, zijn hierdoor getroffen. Dit betekent dat zij op dit moment onvoldoende personeel hebben om het project naar behoren uit te kunnen voeren. De herinrichting van de Hoofdweg is om deze reden uitgesteld. 

Voordat de werkzaamheden starten overlegt de gemeente met de aannemer, de ondernemers en de inwoners van de Hoofdweg over de werkzaamheden, de planning en beperking van de overlast door de werkzaamheden.