Masterplan Eelde

De gemeente Tynaarlo werkt in 2023 samen met includi aan een nieuw plan voor het centrum van Eelde. Voor dit plan heeft de gemeente het Groningse advies- en ontwerpbureau includi, met roots in Eelde, opdracht gegeven om eind 2023 te komen met een Masterplan voor het centrum van het dorp.

Het plan dat includi maakt, behelst onder andere ideeën voor de invulling van de openbare ruimte, zoals de verdeling van groen, parkeren, wonen en winkels en cultureel-maatschappelijke functies, bijvoorbeeld een bibliotheek en musea.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Op de website van includi en via de sociale media van includi houdt het bureau u op de hoogte van het Masterplan. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar eelde@includi.com. Via de website en sociale media van de gemeente Tynaarlo delen wij met enige regelmaat de informatie van includi over het Masterplan ook met u.

Hieronder vindt u in ieder geval twee raadsbrieven van het college van B&W aan de gemeenteraad, het persbericht en de infographic over het Masterplan Eelde. Op de website van de gemeenteraad vindt u een presentatie van 29 november 2023, waarin includi de eerste bevindingen toelicht.

Ook handig