Masterplan Eelde

Het Masterplan dat advies- en ontwerpbureau includi voor het centrum van Eelde gemaakt heeft, is af. Het eerste exemplaar van het boekwerk waarin alle plannen staan, is door het college van B&W in ontvangst genomen

Includi kreeg vorig jaar de opdracht van de gemeente om te komen tot zo’n masterplan voor Eelde. Dit plan behelst onder andere ideeën voor de invulling van de openbare ruimte, zoals de verdeling van groen, parkeren, wonen en winkels en cultureel-maatschappelijke functies, bijvoorbeeld een bibliotheek en musea. Meer informatie over het project vindt u op de website van includi. Het masterplan zelf vindt u onderaan deze pagina.

‘Masterplan waardevolle bouwsteen voor nieuw centrumplan’

Wethouder Jurryt Vellinga (Ruimtelijke Ordening) is onder de indruk van het Masterplan. “Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop includi tot dit plan gekomen is. In een zeer korte tijd heeft het bureau vorig jaar met héél veel Eeldenaren gesproken. Het plan dat er nu ligt, is daarmee het resultaat van een grondig participatietraject. We hebben als gemeente nu echt een goed beeld van wat Eeldenaren graag in hun dorp zouden willen en laten we eerlijk zijn: dat ziet er inderdaad prachtig uit. Tegelijkertijd ben ik me er ook van bewust dat niet alles kan. Als gemeente zijn we gebonden aan wet- en regelgeving, de financiële haalbaarheid en de uitkomst van enkele onderzoeken. We zien dit masterplan als een waardevolle bouwsteen voor een nieuw centrumplan. Dat kunnen we zeer goed gebruiken als één van de ingrediënten om uiteindelijk te komen tot een centrumplan, waarin Eeldenaren zich zullen herkennen.”

Meer informatie

Bent u benieuwd naar het Masterplan? U vindt het zoals gezegd onderaan deze pagina. Daar zit ook een verkenning van de economische waarde en ontwikkelstrategie bij. De volgende stap is het maken van een stedenbouwkundig plan voor het centrum van Eelde. Hierin wordt praktisch uitgewerkt hoe het centrum er in de toekomst uit komt te zien. Na de zomervakantie wordt er meer over dit proces bekend gemaakt. 

Hieronder vindt u verder in ieder geval drie raadsbrieven van het college van B&W aan de gemeenteraad, twee persberichten en de infographic over het Masterplan Eelde. Op de website van de gemeenteraad vindt u een presentatie van 29 november 2023, waarin includi de eerste bevindingen van haar onderzoek vorig jaar toelicht.

Ook handig