Subsidies voor ondernemers

Als ondernemer kunt u in aanmerking komen voor verschillende subsidies. Een actueel overzicht van alle subsidieregelingen vindt u terug op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

De provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo stellen € 360.000 subsidie beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf om te investeren in vestiging, uitbreiding, innovatie, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten. De bedrijvenregeling Drenthe bestaat uit twee onderdelen: de Arbeidsplaatsenregeling (APR) en de Rentekortingsregeling (RKR). Sinds 8 januari 2018 kunnen ondernemers een subsidieaanvraag indienen bij SNN, die de uitvoering verzorgt.

De Arbeidsplaatsenregeling (APR)

Met de APR krijgt u een bijdrage in de kosten voor nieuw te creëren arbeidsplaatsen. De arbeidsplaatsen moeten tot stand komen als gevolg van de uitvoering van het investeringsproject. Het investeringsproject kan betrekking hebben op het vestigen in de gemeente, uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten, diversificatie, fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten of innovatie. Lees meer over de Arbeidsplaatsenregeling op de website van SNN.

De Rentekortingsregeling (RKR)

De Rentekortingsregeling geeft korting op de rente die u betaalt voor de lening(en) die u afsluit om het investeringsproject uit te voeren. Lees meer over de Rentekortingsregeling op de website van SNN.