Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Hoe stelt u de gemeente aansprakelijk voor schade?

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding. Hiervoor moet u ons als gemeente aansprakelijk stellen.

Direct naar het formulier aansprakelijkstelling

In beginsel dient iedereen zijn eigen schade te dragen. De gemeente is alleen aansprakelijk voor schade als zij op grond van de wet of aanwezigheid van een contractuele verplichting de toegebrachte schade moet vergoeden.

De aansprakelijkheid van de gemeente geldt voor verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld bij schade door gemeentelijke voertuigen of de kwaliteit van het onderhoud aan:

  • gemeentelijke gebouwen
  • gemeentelijke wegen en pleinen
  • openbaar groen
  • riolering

Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Denk aan een opspattende steen tegen uw auto bij het maaien of een tak op uw auto of in uw tuin bij het snoeien. Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Uw aansprakelijkstelling stuurt u in zo'n geval direct naar de aannemer.

U kunt de gemeente alleen schriftelijk aansprakelijk stellen. Dat kan per brief of met het formulier aansprakelijkstelling. Uw brief moet een duidelijke omschrijving bevatten van wat de schade is, wanneer deze is ontstaan en de reden waarom u van mening bent dat de schade vergoed moet worden door de gemeente. U kunt deze brief sturen naar de gemeente Tynaarlo.

Deze brief moet tenminste voorzien worden van de volgende informatie:

  • Persoonsgegevens (incl. bankrekeningnummer)
  • Gegevens over de (toedracht van de) schade (omstandigheden en locatie)
  • Waarom u van mening bent dat de gemeente aansprakelijk is
  • De onderbouwing van uw schade (facturen en foto’s)

De bewijslast ligt bij de eiser. Zonder bewijs kan uw verzoek niet in behandeling genomen worden.

Afhankelijk van de soort en de omvang van de schade kan de aansprakelijkstelling in handen wordt gesteld van de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekeraar van de gemeente. De verzekeraar zal dan namens de gemeente de aansprakelijkstelling behandelen.

Bij de behandeling van de aansprakelijkstelling, zowel door de gemeente als door de WA-verzekeraar, wordt een intern onderzoek gestart om te zien of de ontstane schade inderdaad vergoed moet worden. Bij toekenning van de aansprakelijkheid wordt uitgegaan van de dagwaarde van de beschadigde goederen en niet de nieuwwaarde.

Afhandeling van de aansprakelijkstelling door de gemeente duurt zes tot acht weken. De afhandeling door de WA-verzekeraar is afhankelijk van de soort schade.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket.