Idee voor gezonde leefstijl

Heb je een goed idee om de gezondheid van inwoners in de gemeente Tynaarlo te verbeteren of goed te houden? Denk aan een sportclub oprichten of een wandeling organiseren, een activiteit over gezonde voeding of een idee dat inwoners doen stoppen met roken? De buurtsportcoach en adviseur Gezonde Leefstijl denken graag met je mee.

Naar het formulier voor het delen van je idee voor een gezonde leefstijl

Goed om te weten

Wil je jouw idee laten plaatsvinden op gemeentegrond (bijv. op straat of in een park) of in een gebouw van de gemeente, dan wil de gemeente graag weten wat je wilt gaan doen. 

Aan de hand van drie thema's, willen we de gezondheid verbeteren van de inwoners van de gemeente Tynaarlo. De thema's zijn:

  1. Sport en bewegen, met aandacht voor sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in sportaccommodaties, dorpshuizen en andere ontmoetingsplekken en in de openbare ruimte. 
  2. Gezond gewicht, met aandacht voor leefstijl en onder- en overgewicht.
  3. Verantwoord Middelengebruik, met in het bijzonder aandacht voor alcoholgebruik en roken.

Sluit je idee aan op één van deze drie thema's? Deel je idee met ons! De buurtsportcoach en/of adviseur Gezonde Leefstijl weten wat er speelt in de omgeving en denken met je mee over de mogelijkheden van jouw idee, door bijvoorbeeld je in contact te brengen met de juiste mensen.  

Van idee tot realisatie

Na het delen van jouw idee, neemt de buurtsportcoach of adviseur Gezonde Leefstijl contact met je op. Hij of zij denkt met je mee en helpt je met tips om jouw idee verder uit te werken tot een concreet plan. Zo weet je wat er nodig is. 

Het is aan jou om vervolgens het plan concreet te maken. Schrijf op wat je wilt bereiken en wat je wilt gaan doen. Maak een planning, bereken wat jouw idee ongeveer kost en hoe je denkt je idee te kunnen financieren en schrijf het op. 

Is jouw plan helder en concreet? De buurtsportcoach of adviseur Gezonde Leefstijl bespreekt vervolgens met jou of jouw plan haalbaar is. Is het haalbaar? Dan kan je beginnen met de uitvoering van je idee. 

Voorwaarden

  • Het idee vindt plaats in de gemeente Tynaarlo
  • Je idee heeft als intentie de gezondheid van mensen te verbeteren
  • Bij de uitvoering kunnen meerdere mensen het gebruiken of eraan meedoen
  • Je idee krijgt steun uit de buurt

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met de buurtsportcoach en adviseur Gezonde Leefstijl via sport@tynaarlo.nl.

Deel jouw idee

Wil je aan de slag met jouw idee? En maakt jouw idee de mensen uit je buurt een stukje gezonder? Deel jouw idee met ons via de onderstaande button. De buurtsportcoach of adviseur Gezonde Leefstijl neemt daarna contact met je op.

Ook handig