Gemeente Tynaarlo ontwikkelt samen met woonwijk De Fledders een uitvoeringsplan voor verduurzaming

De gemeente Tynaarlo gaat een uitvoeringsplan maken voor het verduurzamen van de wijk de Fledders. Hierdoor wordt ook het versterken van het elektriciteitsnetwerk versneld. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het ontwikkelen van het plan. 

Met het uitvoeringsplan wil de gemeente bereiken dat de wijk in de toekomst zo weinig mogelijk aardgas gebruikt. Buurtteam De Fledders helpt bij het opstellen van het plan. Ook andere buurtbewoners worden benaderd om mee te praten en mee te denken. Het doel is om het plan in 2025 vast te stellen. 

Voor de verduurzaming van de Fledders is, net als elders in Nederland, een fors versterkt en uitgebreid elektriciteitsnet nodig. Door te starten met het uitvoeringsplan komt de wijk hoger op de prioriteitenlijst van de netbeheerder Enexis te staan. Na aanpassing van het net kunnen de gemeente en het buurtteam weer voluit doorgaan met het bijstaan van buurtgenoten bij het  omschakelen naar een duurzame woning. 

Het uitvoeringsplan biedt kansen voor de bewoners om verder geholpen te worden met verduurzamen. Het plan houdt hierbij rekening met inkomensverschillen. Vanuit de maatregelen die de landelijke overheid neemt om mensen met aardbevingsschade te helpen, komt voor alle woningeigenaren in de gemeente Tynaarlo een subsidie om de woning te isoleren. Huishoudens met een inkomen tot 140% van het minimumloon kunnen daarbij 100% van de isolatiekosten vergoed krijgen, tot een maximum van € 40.000. Deze isolatiesubsidie wordt onderdeel van het plan. 

Het uitvoeringsplan is gericht op zowel huurwoningen als koopwoningen. De gemeente kiest ervoor het eerste uitvoeringsplan voor De Fledders te maken omdat in deze wijk al veel gebeurt en er al een aanzet voor een wijkenergieplan ligt. Wethouder duurzaamheid Jelbrich Peters: “Het ontzorgen van inwoners vanuit de overheid is voor bewoners cruciaal. Mede door samenwerking tussen wijkbewoners, het buurtteam en de gemeente staan de wensen, ideeën en mogelijkheden van de bewoners centraal. Dit willen we omarmen. Ik hoop ook dat we ervan kunnen leren voor andere wijken en dorpen.” 

Na de zomervakantie start een eerste wijkactiviteit en wordt een bijeenkomst gehouden. Inwoners van de Fledders die op de hoogte willen blijven kunnen hun gegevens doorgeven via duurzaam@tynaarlo.nl